El Centre de Documentació i Experimentació en Ciències i Tecnologia (CDEC) presenta en el seu apartat de TIC aplicades a les ciències un “curs per a l’ús didàctic de les aules TIC de ciències: biologia i geologia” en el qual es poden trobar materials (amb detall de les activitats dels alumnes i guia del professorat) molt interessants per programar i realitzar pràctiques tant de Biologia com de CTMA. Dins d’elles, voldria destacar les següents:
– Observació i comparació de cèl•lules (activitats alumnes, guia del professorat).
– Estudi de la mitosi (activitats alumnes, guia del professorat).
– La pluja àcida (activitats alumnes, guia del professorat).
– Sismògrafs i sismogrames (activitats alumnes, guia del professorat).
En aquest curs es fa servir com a eina l’equip Multilog-Pro i el programa Multilab.