El Centre de Documentació i Experimentació en Ciències i Tecnologia (CDEC) presenta en el seu apartat de TIC aplicades a les ciències un “curs per a l’ús didàctic de les aules TIC de ciències: física i química” en el qual es poden trobar materials (amb detall de les activitats dels alumnes i guia del professorat) molt interessants per programar i realitzar pràctiques tant de Física com de Química. Dins d’elles, es poden destacar les següents:
– El moviment harmònic simple (activitats alumnes, guia del professorat).
– Les qualitats del so (activitats alumnes, guia del professorat).
– Valoració àcid fort amb una base forta (activitats alumnes, guia del professorat).
– Fusió i solidificació (activitats alumnes, guia del professorat).
En aquest curs es fa servir com a eina, l’equip Multilog-Pro i el programa Multilab.