Com a professor de Llengua espanyola de l’IES Carmen Laffón de La Rinconada (Sevilla), José María González-Serna Sánchez. és l’autor d’una pàgina web anomenada “Aula de Letras” en la qual, entre d’altres coses, presenta diferents materials que poden ser molt útils per la didàctica de la llengua castellana. A més a més de materials de treball en classe (lectura de clàssics juvenils, taller literari,…) caldria destacar els documents que us poso tot seguit.

Fitxes resum d’apunts:

Llenguatge i comunicació

Nivell fonètic i fonològic

Nivell lèxic i semàntic

Les varietats de la llengua

El text: qüestions generals

Els textos periodístics

Els textos publicitaris

Els textos legals, jurídics i administratius

Els textos científics, tècnics i humanístics

Els textos literaris

Esquemes i mapes conceptuals:

El text (mapa conceptual)

Textos periodístics (mapa conceptual)

Textos literaris (mapa conceptual)

Nivell lèxic i semàntic (mapa conceptual)

Nivell lèxic i semàntic (esquema resum)

Nivell morofosintàctic (mapa conceptual)

Esquemes de sintaxi elemental

Modalitats textuals (esquemes)

Esquema de com fer una anàlisi sintàctica

El comentari lingüístic de text (esquema)

aula-de-letras.jpg ies-carmen-laffon.jpg