Tots som conscients de la importància que té el Treball de Recerca en el Batxillerat, ja que representa el 10% de la qualificació final del cicle i, per tant, influeix també en la nota de Selectivitat. Per això és d’agrair que hi hagi iniciatives, tant públiques com privades, per tal d’ajudar l’alumnat a l’hora de fer el seu Treball de Recerca.

Una d’aquestes iniciatives, és la que presenta la Fundació Ersília creada per l’empresa privada Mcrit SL, per tal d’impulsar la transferència de noves tecnologies d’informació i comunicació en l’educació. Es tracta d’un “Llibre virtual de com fer una recerca“, que té com a objectiu oferir un entorn virtual per ajudar als estudiants de batxillerat a desenvolupar i compartir els seus treballs de recerca, i en ell divideixen el procés d’investigació en 10 etapes, en cadascuna de les quals donen uns sèrie de pautes i ofereixen diversos enllaços que poden servir d’ajuda. Aquestes etapes són les següents:

Escollir el tema

Qüestió essencial motiu de la recerca

Estat actual de la qüestió

Hipòtesi a formular

Metodologia que cal seguir 

Obtenció de resultats

Anàlisi dels resultats

Elaboració de conclusions

Presentació del treball

Publicació del treball (revistes i premis)

Crec que també val la pena consultar les diferents eines que proporciona el Departament d’Educació i que trobareu comentades a “Com fer un Treball de recerca

ersilia.jpg