Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Materials per prevenció de riscos i FOL

El portal Xtec ens ofereix Internet a l’aula, que és una actuació del Departament d’Educació i la Secretaria per a la Societat de la Informació, i que té com a objectiu la creació de materials curriculars basats en Internet.
Entre aquests materials, n’hi ha alguns indicats pels estudis de Cicles Formatius i voldria destacar-ne els dedicats a la prevenció de riscos laborals i a la Formació i Orientació Laboral. En els dos casos, es tracta de mòduls estructurats en unitats didàctiques cadascuna de les quals ofereix un manual i uns exercicis interactius d’avaluació.

Mòdul de Formació i Orientació Laboral: recull d’estudis sobre l’empresa i les relacions laborals. Consta de les següents unitats didàctiques:

Dret Laboral
La relació laboral
El contracte de treball
Retribució salarial
Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball
Seguretat Social
Representació laboral
Convenis col•lectius
Ocupació pública
Feina privada
Feina per compte propi
Conceptes bàsics d’economia
Visió panoràmica de la macroeconomia
Economia internacional
La Unió Europea
L’empresa i la seva organització
La informació economicofinanciera de l’empresa
Prevenció de riscos laborals
Riscos i danys personals
Primers Auxilis a l’empresa

Mòdul de prevenció de riscos laborals: recull d’estudis sobre seguretat i manipulació d’eines. Consta de les següents unitats didàctiques:
Presentació del mòdul
Factors i situacions de risc
Mitjans, equips i tècniques de seguretat
Avaluació de Riscos
Fabricació mecànica i medi ambient
Ergonomia

aula

3 comentaris

 1. Ma Cinta Camí

  Me parece muy interesante este material para FOL.
  Me gusta el formato y las actividades que se plantean son intresantes.

 2. laura

  un bon recull

 3. charo cuart

  La información es muy clara y el material de autoevaluación puede ayudar mucho a los alumnos y profesores a preparar el curso

Deixa un comentari