Amb la globalització actual, el comerç entre països geogràficament molt allunyats, està tenint un augment espectacular. Si bé això, afavoreix en principi el desenvolupament econòmic de les parts i empreses implicades, és ben cert que cal prendre unes mesures preventives per tal de no córrer uns riscos massa perillosos que puguin malmetre les inversions realitzades. Per això, cal assabentar-se abans de les condicions sociopolítiques i econòmiques en que es troben els diferents països, així com dels tràmits legals que cal seguir per comerciar amb ells. A Internet es poden trobar diverses pàgines informatives al respecte, però voldria destacar-ne una que m’ha semblat molt actualitzada, i que s’anomena “Iberglobal: portal para la internacionalització de la empresa y la economia”, en la qual es poden trobar apartats prou interessants som són:
Observatori de Mercats Emergents: amb informes, estudis i documentació bàsica sobre les principals economies emergents a nivell mundial
Globalització i negocis internacionals: amb múltiples informacions sobre índexs de llibertat econòmica, confiança de la inversió,…
Guies i materials de referència: conté guies de comerç exterior, informacions sobre el comerç a través d’internet,…
– Guies monogràfiques sobre països concrets: Mèxic, Brasil, Xina, Japó, Polònia i Argentina.

També ofereix un interessant enllaç a “Global Marketing strategies” o web dels negocis internacionals amb múltiples referències a pàgines útils per a aquests negocis.
Iberglobal