Aquests dies s’estan publicant una sèrie de notícies sobre la nova prova de Selectivitat que ha d’entrar en vigor a finals del pròxim curs 2009-2010, i això fa pensar que ben aviat es publicarà l’Ordre corresponent en el DOGC. Al respecte cal recordar que (a finals de novembre) ja es va publicar el Real Decret 1892/2008 que regula les condicions d’accés als ensenyaments universitaris de Grau, i sobre el qual s’ha de basar l’adaptació pròpia per Catalunya.

Les persones interessades en aquest tema, podeu llegir les notícies publicades en el diari “Avui” i en “El Periódico”, però sobretot us recomano que consulteu el Document abreujat sobre la normativa d’accés als estudis universitaris, que ha editat el Departament d’Educació de la Generalitat.

 

depensenyament_gran