Cuadernalia, que es defineix com “El Portal Educativo Andaluz”, ofereix una sèrie de recursos didàctics per diferents nivells i matèries, i entre ells n’hi ha que es poden utilitzar pel CFGS de Gestió Comercial i Màrqueting. Es tracta de documents en pdf editats per vàries Cambres de Comerç espanyoles, o bé de pàgines web de diverses institucions educatives però, en qualsevol cas, crec que poden ser útils pel professorat i alumnat d’aquest Cicle Formatiu. Encara que n’hi podeu trobar bastants més, crec que els més interessants són els següents:

       Conceptes bàsics d’aparadorisme

       Interiorisme i aparadorisme

       Criteris d’atenció al client en les empreses de serveis

       Tècniques de gestió comercial

       Guia de mitjans de pagament i cobrament

       La documentació necessària per l’exportació

       Llibre d’operacions financeres (Introducció, Capitalització simple, Capitalització composta, Rendes, Préstecs, Empréstits, Valors mobiliaris)

       El mercat de divises

       Etiquetatge de productes alimentaris

       La competència deslleial i la defensa de la competència

       Influència dels hàbits de compra en la resposta del consumidor a les promocions

       Guia bàsica d’anglès, francès i alemany pel comerciant

 

cuadernaliaforo1