Com a conseqüència de l’adaptació a l’espai europeu d’educació superior (EEES), aquest curs 2008-2009, ja s’han implantat els primers estudis de Grau que hauran d’anar substituint els estudis vigents (Diplomatures i Llicenciatures) fins que, en el curs 2010-2011, totes les titulacions universitàries ja estiguin adaptades a aquesta estructura de Grau.

Els títols de Grau es podran assolir (excepte en alguns casos) després de superar un total de 240 crèdits ECTS en el transcurs de 4 anys lectius, i en el seu pla d’estudis, aquestes carreres universitàries inclouran matèries bàsiques, obligatòries i optatives, a més a més de pràctiques externes (en empreses o institucions) i un treball de fi de Grau.

Per tal d’aclarir els dubtes sobre aquests canvis en el sistema universitari, el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, ens ofereix informació sobre l’estructura dels estudis universitaris adaptats a l’EEES, i sobre l’estructura dels estudis universitaris anteriors a l’EEES.

Respecte als estudis de Grau, ens explica quins són els seus aspectes rellevants contestant a les preguntes més freqüents que es plantegen al respecte, però crec que el més important és saber quina serà l’oferta de graus pel curs 2009-2010, ja que la seva implantació  suposarà generalment la desaparició del primer curs de les Diplomatures i/o Llicenciatures similars que s’han vingut impartint fins ara. D’aquesta manera l’alumnat de 2n de Batxillerat i de CFGS es podrà anar informant de les diferents carreres que podrà posar en la preinscripció universitària a final de curs. Si bé és previsible que en el pròxim Saló de l’Ensenyament 2009 ja es pugui conéixer tota l’oferta, de moment algunes universitats ja han fet públics els estudis de Grau que pensen impartir el pròxim curs i que són els següents:

Universitat de Barcelona: Oferta de titulacions pel curs 2009-2010

ub

Universitat Autònoma de Barcelona: és la que, de moment, té una oferta més àmplia i, a més a més, publica una Web de consulta de l’EEES tant pel professorat com per l’alumnat que permet resoldre molts dels dubtes que es pot plantejar la comunitat educativa sobre aquests nous estudis (si voleu més informació us podeu adreçar al telèfon 935814830, o bé enviar un e-mail a bolonya@uab.cat ). Per altra banda, en cada estudi de Grau ofertat, hi podem trobar: Informació general, forma d’Accés als estudis, Competències adquirides, Pla d’estudis i Sortides professionals. Desglossats per branques de coneixement, els Graus previstos són els següents:

       Ciències de la salut (Biomedicina, Fisioteràpia, Infermeria, Logopèdia, Medicina, Podologia, Teràpia ocupacional).

       Ciències experimentals (Biologia, Biologia ambiental, Bioquímica, Biotecnologia, Física, Física + Matemàtiques, Genètica, Geologia, Matemàtiques, Matemàtiques + Enginyeria Informàtica, Microbiologia).

       Ciències Humanes i Estudis Artístics (Arqueologia, Disseny, Estudis Anglesos, Estudis Clàssics, Estudis d’Àsia Oriental, Filosofia, Història, Història de l’Art, Humanitats, Llengua i Literatura Catalanes, Llengua i Literatura Espanyoles, Musicologia, Traducció i Interpretació).

       Ciències Socials (Antropologia Social i Cultural, Ciència Política i Gestió Pública, Comptabilitat i Finances, Criminologia, Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social, Empresa i Tecnologia, Geografia i Ordenació del Territori, Pedagogia, Prevenció i Seguretat Integral, Relacions laborals, Sociologia, Turisme).

       Enginyeries (Enginyeria Electrònica Industrial Automàtica, Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Química, Enginyeria d’Organització Industrial, Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, Gestió Aeronàutica, Informàtica, Serveis i Multimèdia, Matemàtiques + Enginyeria Informàtica)


uab-eees

 

Universitat Politècnica de Catalunya:  ha publicat  un document en format pdf amb tota l’oferta pel curs 2009-2010, i també ha presentat la informació sobre la seva oferta de Graus en la que hi ha explicats els detalls i les característiques de cadascun d’ells. Tot i així, si voleu més informació o teniu qualsevol dubte, podeu trucar al telèfon d’informació general 93 401 62 00 o fer arribar la vostra consulta a info@upc.edu


 upc-jpo


Universitat Pompeu Fabra: també ha publicat el llistat de l’oferta d’estudis de Grau previstos pel 2009-2010 i de la majoria dels quals està previst oferir informació més endavant (si voleu saber més detalls us podeu adreçar al Punt d’Informació de l’Estudiant). Concretament, i per branques de coneixement, són els següents:

Ciències Socials i Humanitats. En centres integrats: Administració i Direcció d’Empreses, Ciències Empresarials, Ciències Polítiques i de l’Administració, Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció, Dret, Economia, Humanitats, International Business Economics, Relacions Laborals. En centres adscrits: Ciències Empresarials (EUM), Negocis i Màrqueting Internacionals (ESCI), Turisme i Gestió del Lleure (EUM).

Ciències de la salut i de la vida. En centres integrats: Biologia Humana, Medicina. En centres adscrits: Infermeria (EUIMar).

Comunicació i tecnologies de la informació. En centres integrats: Comunicació Audiovisual, Enginyeria de Sistemes Audiovisuals de Telecomunicació, Enginyeria Telemàtica, Enginyeria en Informàtica, Llengües Aplicades, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Traducció i interpretació.

Disseny i arquitectura. En centres adscrits (ELISAVA): Disseny, Enginyeria de Disseny Industrial, Enginyeria de l’Edificació.

 

upf1


Universitat de Lleida: a més a més dels que ja s’han implantat aquest curs 2008-2009 (Ciència i salut animal, Geografia i ordenació del territori, Història, Història de l’art), per branques, els graus proposats per al 2009-2010 (podeu obtenir més informació al Servei d’Extensió universitària) són els següents:

Arts i Humanitats: Estudis Hispànics, Llengua i Literatura, Estudis Anglesos, Estudis Catalans i Occitans, i Comunicació i Periodisme Audiovisuals.

Ciències de la Salut: Medicina, Infermeria, Nutrició i Dietètica, Biomedicina, i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

Ciències Socials i Jurídiques: Dret, Administració i Direcció d’Empreses, Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social, Treball Social, Turisme, i Relacions Laborals i Recursos Humans.

Enginyeria i arquitectura: Enginyeria d’Edificació.

  Ciències:  Biotecnologia.

 

udl1


Universitat de Girona: ja han publicat els nous Graus proposats pel pròxim curs i si voleu més informació us podeu adreçar al Servei d’Atenció a l’Estudiant i d’Accés: telèfon 972419854 o bé acces@udg.edu.

       Facultat d’Educació i Psicologia: Educació Social, Mestre Educació Infantil, Mestre Educació Primària, Psicologia.

       Facultat de Lletres: Comunicació Cultural, Filosofia, Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient, Història, Història de l’Art, Llengua i Literatura Catalanes, Llengua i Literatura Espanyoles.

       Facultat de Ciències: Biologia, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Química.

       Facultat de Dret: Ciències Polítiques i de l’Administració, Criminologia, Dret.

       Escola Politècnica Superior: Arquitectura, Enginyeria d’Edificació, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Química.

       Escola Universitària d’Infermeria: Infermeria.

       Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials: Administració i Direcció d’Empreses, Comptabilitat i Finances, Economia.

       Facultat de Turisme: Publicitat i Relacions Públiques, Turisme.

       Facultat de Medicina: Medicina.

 

udg1

 

Universitat Rovira i Virgili: la universitat pública de les comarques de Tarragona ja ha publicat informació sobre els diferents Graus proposats pel curs 2009-2010 (per més detalls podeu contactar amb la URV). Els Graus que pensen ofertar són els següents: Administració i Direcció d’Empreses, Anglès, Bioquímica i Biologia molecular, Biotecnologia, Dret, Economia, Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social, Enologia, Finances i Comptabilitat, Geografia i Ordenació del Territori, Història, Història de l’art, Infermeria, Llengua i Literatura Catalanes, Llengua i Literatura Hispàniques, Medicina, Pedagogia, Periodisme, Psicologia, Publicitat i Relacions Públiques, Química, Relacions Laborals i Ocupació, Treball Social, Turisme).

 

urv1

 

Universitat Ramon Llull: aquesta universitat privada ja ha publicat  l’oferta de titulacions pel pròxim curs, i en ella hi figura informació (més o menys detallada) sobre una sèrie de Graus que s’impartiran en els  seus diferents centres federats: 

Escola Tècnica Superior IQS: Grau en Enginyeria química i de bioprocessos, Grau en Ciències químiques i biomoleculars.

Facultat d’Economia IQS: Grau en Administració i direcció d’empreses.

Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna:  Grau en Psicologia, Grau en Ciències de l’activitat física i l’esport , Grau en Educació infantil, Grau en Educació primària, Grau en Logopèdia .               

Facultat de Ciències de Comunicació Blanquerna: Grau en Periodisme, Grau en Cinema i televisió, Grau en Publicitat i relacions públiques.

Escola Universitària d’Infemeria, Fisioteràpia i Nutrició Blanquerna: Grau en Infermeria, Grau en Fisioteràpia, Grau en Nutrició humana i dietètica.

Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació La Salle: Grau en Enginyeria en organització de les TIC , Grau en Enginyeria multimèdia, Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació, Grau en Enginyeria telemàtica, Grau en Enginyeria electrònica de telecomunicació, Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals de telecomunicació, Grau en Direcció d’empreses tecnològiques, Grau en Enginyeria informàtica.               

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura La Salle (Barcelona): Grau en Arquitectura, Grau en Enginyeria d’edificació.               

Escola Politècnica Superior La Salle (Tarragona): Grau en Arquitectura, Grau en Enginyeria d’edificació.

Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses ESADE: Grau en Direcció d’empreses (BBA).

Facultat de Dret ESADE: Grau en Dret .

Escoles Universitàries de Treball Social i Educació Social Pere Tarrés: Grau en Educació social, Grau en Treball social .

Escola Universitària de Turisme Sant Ignasi: Grau en Direcció Turística i Hotelera.

Escola Superior de Disseny ESDi (centre adscrit): Grau en Disseny  

 

url1 urlesadegrados_cat 

 

Universitat Oberta de Catalunya: aquesta universitat no presencial tampoc ha publicat informació sobre els nous Graus que podria ofertar i, de moment,  segueix mantenint els mateixos que ja ha començat a impartir aquest curs i que són: Dret, Psicologia, Humanitats.

 

uoc1

 

Universitat de Vic. És la universitat privada que, fins ara, ha publicat més informació sobre els nous Graus (pendents de verificació per part del Ministeri de Ciència i Innovació), i que són els següents: Administració i Direcció d’Empreses, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, Comunicació Audiovisual, Educació Social, Enginyeria Mecatrònica, Fisioteràpia, Infermeria, Mestre d’Educació Infantil, Mestre d’Educació Primària, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Teràpia Ocupacional, Traducció i Interpretació.

 

uvic1

 

Universitat Internacional de Catalunya. Aquesta universitat privada de Barcelona també ha publicat ja el llistat de Graus (pendents de verificar o en fase de tramitació) pel pròxim curs, com són els següents: Medicina, Fisioteràpia, Infermeria, Ciències de la Cultura, Estudis Internacionals, Administració i Direcció d’Empreses, Arquitectura, Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques, Educació Infantil, Educació Primària, Odontologia.

 

uic1