La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ja ha publicat informació sobre els diferents estudis de Grau (o sigui, adaptats al pla Bolonya) que ofereix a partir del curs 2009-2010. Les característiques de cadascun d’ells es poden consultar de diverses maneres, però jo us recomano que ho feu per àmbit de coneixement, ja que així hi trobareu una fitxa de cada Grau en la que podreu consultar la informació de caràcter general, acadèmic (amb les notes de tall previsibles), de les matèries que s’han de cursar i, sobretot, del centre on s’imparteix que, en el cas de la UPC (donada la dispersió geogràfica de les seves institucions) és important tant per la seva localització, com pel seu caràcter de centre integrat (o sigui de preu públic) o de centre adscrit (és a dir amb preu privat  i que pot variar en cada cas).

Així doncs, les fitxes dels diferents Graus, agrupats per àmbit de coneixement, són les següents:

Àmbit d’Arquitectura i Edificació

    –  Grau en Enginyeria d’Edificació (Barcelona – EPSEB) 

Àmbit de Ciències de la Salut

       Grau en Òptica i Optometria (Terrassa – EUOOT)

       Grau en Òptica i Optometria, semipresencial (Terrassa – EUOOT)

 Àmbit de  Ciències Empresarials

       Grau en Administració i Direcció d’Empreses (Barcelona – EAE)

       Grau en Administració i Direcció d’Empreses (Terrassa – EUNCET) 

 Àmbit d’Enginyeria Civil

        Grau en Enginyeria de Mines (Manresa – EPSEM)

Àmbit d’ Enginyeria de Biosistemes

       Grau en Enginyeria Agrícola (Castelldefels – ESAB)

       Grau en Enginyeria Alimentària (Castelldefels – ESAB)

       Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics (Castelldefels – ESAB)

       Grau en Enginyeria del Medi Ambient i del Paisatge (Castelldefels – ESAB)

Àmbit d’ Enginyeria de Telecomunicació

       Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals (Barcelona – ETSETB) 

       Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals  (Terrassa – EUETIT)

       Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (Castelldefels – EPSC)

       Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics (Barcelona – ETSETB)

       Grau en Enginyeria Telemàtica (Castelldefels – EPSC) 

Àmbit d’Enginyeria Industrial

       Grau en Enginyeria Biomèdica (Barcelona – EUETIB)

       Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (Vilanova i la Geltrú – EPSEVG)

       Grau en Enginyeria de l’Energia (Barcelona – EUETIB)

       Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtils (Terrassa – EUETIT)

       Grau en Enginyeria Elèctrica (Manresa – EPSEM) 

       Grau en Enginyeria Elèctrica  (Vilanova i la Geltrú – EPSEVG) 

       Grau en Enginyeria Elèctrica (Barcelona – EUETIB)

       Grau en Enginyeria Elèctrica  (Terrassa – EUETIT)

       Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Manresa – EPSEM)

       Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Vilanova i la Geltrú – EPSEVG )

       Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Barcelona – EUETIB)

       Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Terrassa – EUETIT) 

       Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Mataró – EUPMT)

       Grau en Enginyeria Mecànica (Manresa – EPSEM) 

       Grau en Enginyeria Mecànica (Vilanova i la Geltrú – EPSEVG)

       Grau en Enginyeria Mecànica (Barcelona – EUETIB) 

       Grau en Enginyeria Mecànica (Terrassa – EUETIT)

       Grau en Enginyeria Mecànica (Mataró – EUPMT) 

 

upc  upc1 upc2 upc3