Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Etiqueta: pla Bolonya (Pàgina 1 de 2)

Què i per què estudiar a les universitats catalanes el curs 2009-2010?

 A pocs dies de l’inici del període de preinscripció universitària, el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, ha actualitzat el portal “Què i per què estudiar a les universitats catalanes?“, en el qual les persones que vulguin començar els seus estudis universitaris el pròxim curs 2009-2010, hi podran trobar un ampli recull de tots els estudis que es poden cursar a les universitats de Catalunya (tant públiques com privades), així com informació sobre les sortides professionals d’aquests estudis.

Crec que és molt important consultar aquest portal abans de prendre una decisió, ja que durant el curs 2009-2010 coexistiran estudis que ja s’han adaptat a l’espai europeu d’educació superior (EEES) o sigui Graus, i estudis anteriors a l’EEES és a dir Diplomatures i Llicenciatures.

Les persones interessades poden fer una cerca d’informació a partir del menú que trobaran a l’esquerra de la pàgina d’inici del portal, però si voleu accedir de forma directa a estudis concrets, podeu fer-ho de la manera següent:

       Consulta de tots els estudis ofertats (tant Graus com Diplomatures i Llicenciatures) per ordre alfabètic

       Diplomatures i Llicenciatures per ámbit de coneixements

       Diplomatures i Llicenciatures per ordre alfabètic

       Graus per ordre alfabètic i universitat

       Graus per branca de coneixements i universitat

       Graus per universitat

 

universitats1que-i-per-que-estudiar-univuniv-i-rec

Oferta de Graus a la Universitat Politècnica de Catalunya pel curs 2009-2010

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ja ha publicat informació sobre els diferents estudis de Grau (o sigui, adaptats al pla Bolonya) que ofereix a partir del curs 2009-2010. Les característiques de cadascun d’ells es poden consultar de diverses maneres, però jo us recomano que ho feu per àmbit de coneixement, ja que així hi trobareu una fitxa de cada Grau en la que podreu consultar la informació de caràcter general, acadèmic (amb les notes de tall previsibles), de les matèries que s’han de cursar i, sobretot, del centre on s’imparteix que, en el cas de la UPC (donada la dispersió geogràfica de les seves institucions) és important tant per la seva localització, com pel seu caràcter de centre integrat (o sigui de preu públic) o de centre adscrit (és a dir amb preu privat  i que pot variar en cada cas).

Així doncs, les fitxes dels diferents Graus, agrupats per àmbit de coneixement, són les següents:

Àmbit d’Arquitectura i Edificació

    –  Grau en Enginyeria d’Edificació (Barcelona – EPSEB) 

Àmbit de Ciències de la Salut

       Grau en Òptica i Optometria (Terrassa – EUOOT)

       Grau en Òptica i Optometria, semipresencial (Terrassa – EUOOT)

 Àmbit de  Ciències Empresarials

       Grau en Administració i Direcció d’Empreses (Barcelona – EAE)

       Grau en Administració i Direcció d’Empreses (Terrassa – EUNCET) 

 Àmbit d’Enginyeria Civil

        Grau en Enginyeria de Mines (Manresa – EPSEM)

Àmbit d’ Enginyeria de Biosistemes

       Grau en Enginyeria Agrícola (Castelldefels – ESAB)

       Grau en Enginyeria Alimentària (Castelldefels – ESAB)

       Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics (Castelldefels – ESAB)

       Grau en Enginyeria del Medi Ambient i del Paisatge (Castelldefels – ESAB)

Àmbit d’ Enginyeria de Telecomunicació

       Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals (Barcelona – ETSETB) 

       Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals  (Terrassa – EUETIT)

       Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (Castelldefels – EPSC)

       Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics (Barcelona – ETSETB)

       Grau en Enginyeria Telemàtica (Castelldefels – EPSC) 

Àmbit d’Enginyeria Industrial

       Grau en Enginyeria Biomèdica (Barcelona – EUETIB)

       Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (Vilanova i la Geltrú – EPSEVG)

       Grau en Enginyeria de l’Energia (Barcelona – EUETIB)

       Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtils (Terrassa – EUETIT)

       Grau en Enginyeria Elèctrica (Manresa – EPSEM) 

       Grau en Enginyeria Elèctrica  (Vilanova i la Geltrú – EPSEVG) 

       Grau en Enginyeria Elèctrica (Barcelona – EUETIB)

       Grau en Enginyeria Elèctrica  (Terrassa – EUETIT)

       Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Manresa – EPSEM)

       Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Vilanova i la Geltrú – EPSEVG )

       Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Barcelona – EUETIB)

       Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Terrassa – EUETIT) 

       Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Mataró – EUPMT)

       Grau en Enginyeria Mecànica (Manresa – EPSEM) 

       Grau en Enginyeria Mecànica (Vilanova i la Geltrú – EPSEVG)

       Grau en Enginyeria Mecànica (Barcelona – EUETIB) 

       Grau en Enginyeria Mecànica (Terrassa – EUETIT)

       Grau en Enginyeria Mecànica (Mataró – EUPMT) 

 

upc  upc1 upc2 upc3

Guia per orientar-se en el pla Bolonya i en la nova Selectivitat de l’any 2010

Com que el pròxim curs 2009-2010 ja entrarà en vigor el pla Bolonya en gairebé el 80 % dels estudis universitaris a Catalunya, el Comissionat per a Universitats i Recerca ha publicat un document que,  amb el nom de Bolonya 2010,  es defineix com una Guia per orientar-se pel mapa de l’espai europeu d’educació superior, i on també podem trobar informació sobre la nova selectivitat que l’any 2010 haurà de passar l’alumnat que en el curs actual (2008-2009) ha començat el Batxillerat LOE.

Respecte al pla Bolonya podem trobar informació sobre els punts següents:

       Què és l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior?

       Quina és l’estructura dels estudis de Grau?

       Quines són les característiques del nou model?

       Diccionari europeu amb les definicions dels termes utilitzats.

Sobre la nova Selectivitat (a partir de l’any 2010) ens expliquen (amb models comparatius de les proves actuals i de les noves) els apartats següents:

       Estructura de les proves

       Qualificacions de les PAU

En el mateix document també se’ns informa d’uns petits canvis que hi ha en el procés d’accés a estudis universitaris des de CFGS.

 

bolonya-2010 comissionat-uir1 bol-2010

Implantació del pla Bolonya a les universitats catalanes: Graus previstos pel curs 2009-2010

Cal suposar que amb motiu de la celebració del Saló de l’Ensenyament 2009, el Comissionat per a Universitats i Recerca, ha actualitzat el seu portal “Què i per què estudiar a les universitats catalanes”, de tal manera que ja hi podem trobar informació detallada de tots els estudis de Grau previstos pel curs vinent com a conseqüència de la progressiva implantació del pla Bolonya.

Si volem consultar-ho, hi trobarem informació sobre les sortides professionals de cadascun d’aquests estudis, els objectius formatius, les competències adquirides, el nombre de places ofertades, les Diplomatures i/o Llicenciatures a les que substitueix,…

En qualsevol cas, crec que la seva consulta és imprescindible per les persones que tenen previst fer la preinscripció universitària pel curs 2009-2010. Aquesta consulta la podeu fer de les maneres següents:

       per ordre alfabètic de la titulació de Grau

       per branca de coneixement a la que està adscrit el Grau

       per universitat que imparteix els estudis de Grau

 

univ-i-rec  universitats  

L’Espai Europeu a la UB: Oferta de titulacions pel curs 2009-2010

Fa pocs dies que la Universitat de Barcelona ha fet pública l’oferta de titulacions pel pròxim curs 2009-2010, i en ella cal destacar que la majoria seran ja titulacions de Grau (és a dir, adaptades a l’EEES o pla Bolonya). Al respecte és interessant llegir la informació sobre l’organització i estructura de les noves titulacions, així com també una sèrie d’orientacions sobre els canvis que suposa passar de Diplomatures i Llicenciatures a estudis de Grau, i també l’apartat de preguntes freqüents que permeten resoldre alguns dubtes sobre el pla Bolonya, i el glossari de les paraules que formen la terminologia utilitzada en aquestes noves titulacions. Concretament està previst que es puguin cursar els següents estudis de Grau:

       Branca d’Arts i Humanitats: Cinema i Mitjans Audiovisuals, Estudis Anglesos, Estudis Àrabs i Hebreus, Estudis Literaris, Filologia Catalana, Filologia Clàssica, Filologia Hispànica, Filologia Romànica, Filosofia, Història, Història de l’Art, Llengües i Literatures Modernes, Lingüística.

       Branca de Ciències: Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Ciències Biomèdiques, Física, Geologia, Matemàtiques, Química.

       Branca de Ciències de la Salut: Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Infermeria, Infermeria (Sant Joan de Déu), Farmàcia, Medicina, Medicina Molecular, Odontologia, Podologia, Psicologia.

       Branca de Ciències Socials i Jurídiques: Antropologia Social i CulturalCiències Polítiques i Administració, Criminologia, Direcció Hotelera i Turística, Dret, Educació Social, Estadística (compartit amb la UPC), Geografia, Gestió i Administració Pública, Informació i Documentació, Mestre d’Educació Infantil, Mestre d’Educació Primària, Pedagogia, Publicitat i Relacions Públiques, Relacions Laborals, Treball Social.

       Branca d’Enginyeria i Arquitectura:  Enginyeria    Informàtica, Enginyeria Electrònica i Telecomunicacions, Enginyeria Química (compartit amb la UAB).

A més a més, es mantenen  algunes titulacions correponents a estudis anteriors a l’EEES com són les següents:

       Diplomatures: Ciències Empresarials, Nutrició Humana i Dietètica.

       Llicenciatures: Administració i Direcció d’Empresa, Belles Arts, Economia, Enginyeria Geològica (compartit amb la UPC), Sociologia.

       Títols propis: Estudis Immobiliaris i de la Construcció, Investigació Privada, Tributari i Comptable.

 

ub      ub-bolonya

« Entrades més antigues