Els serveis d’assessorament acadèmic i professional dels districtes de Sants-Montjuïc i d’Horta-Guinardó de l’Ajuntament de Barcelona, han posat en marxa un web anomenat Tu tries en el qual els/les joves que estudien carreres universitàries, cicles formatius, batxillerat o programes de garantia social, expliquen les seves experiències acadèmiques i també contesten les preguntes que els/les estudiants/es de Batxillerat o d’ESO els hi formulen a través d’un fòrum. Trobo que és un bon sistema d’intercanvi d’experiències, i que pot complementar molt bé les informacions de caire orientador que ja es donen en els centres educatius.
A la pàgina d’inici del web es presenten una sèrie de desplegables dividits en 2 apartats principals:
Has acabat el Batxillerat? (vols anar a la universitat? o vols fer un cicle formatiu de grau superior?)
Després de l’ESO (vols fer el Batxillerat?, vols fer un Cicle Formatiu de Grau Mitjà? I si no acabes l’ESO? (Programes de Garantia Social).
A més a més, cal destacar que, quan ja s’ha triat l’estudi a través del desplegable, apareixen en una columna al costat de les experiències acadèmiques comentades, diversos enllaços que faciliten més informació sobre els estudis en qüestió. També s’ha de tenir en compte que, com en qualsevol fòrum, hi ha unes normes de participació que cal seguir.
capselera r2 c1