Avui us vull comentar l’obra de dues professores de l’IES Serrallarga de Blanes, Lourdes Domènech i Ana Romeo, que mantenen una pàgina web dedicada als ensenyaments de llengua i literatura castellana i anomenada: “Materiales lengua y literatura”. Tracta de diferents aspectes didàctics d’aquestes matèries per l’alumnat d’ESO i Batxillerat i entre els seus apartats, voldria destacar-ne els dos següents:
Llengua : que inclou temes de morfologia (flexió del nom, perífrasis verbals,…), sintaxi (complements verbals, exemples d’anàlisi sintàctica, oracions coordinades,…), lèxico-semàntica (antropònims, hipocorístics, vulgarismes,…), història de la llengua (esquema de l’evolució del castellà,…), llenguatge i comunicació ( varietats de la llengua,…), tipologia textual (text narratiu, text descriptiu, text expositiu, text argumentatiu,…).
Literatura: amb temes sobre literatura de modalitat, el Quixot, Cervantes, Jorge Manrique, Larra, Ramón J. Sender, Juan Marsé, glossari de termes de narrativa, comentari de textos, recursos estilístics,…

Cal destacar que també tenen un blog (Lenguablog) obert a la participació de professors/es i alumnes en general.

m logo materiales index