En la seva pàgina web, el Servei d’Ocupació de Catalunya, presenta un apartat que pot ser interessant per ser consultat a les classes de Formació i orientació laboral, i que s’anomena Orientació per trobar feina. En ell hi trobareu diferents serveis, però crec que els més útils per la matèria de FOL, són els següents:

       Curriculum vitae: contingut, consells de redacció, personalització, CV cronològic, CV funcional, CV europeu, eina per fer el propi CV.

       La carta de presentació: consells, exemple de carta com a resposta a un anunci, exemple de carta d’autocandidatura.

       L’entrevista: estructura, què fer abans i durant l’entrevista, comunicació verbal i no verbal, consells, preguntes més habituals.

       Proves de selecció: tests psicotècnics, proves professionals, dinàmiques de grup, centre d’avaluació.

       Creació de la pòpia empresa (autoocupació): dificultats prèvies, planificació inicial, fases a seguir, formes jurídiques, característiques de la persona emprenedora, serveis d’assessorament, capitalització de la prestació d’atur, les franquícies.

 

STUBLOGS Xarxa i Pissarra  STUBLOGS Xarxa i Pissarra