L’alumnat de 2n de Batxillerat i de CFGS està acabant ja els seus estudis de nivell preuniversitari i, en molts casos, té intenció d’accedir a alguna Facultat o Escola universitària per tal de cursar estudis superiors. Per això cal que tingui la informació necessària per tal de fer la tria adient tenint en compte que, en gran part, el seu futur acadèmic i professional en dependrà d’ella. Per altra part, és evident que el funcionament i l’estructura dels centres i estudis universitaris, són molt diferents als que està acostumat l’alumnat fins ara i, moltes vegades, les famílies desconeixen alguns dels aspectes actuals d’aquests estudis universitaris.

Així doncs, crec prou interessant que, tant l’alumnat com les seves famílies, consultin alguna de les publicacions que els puguin orientar al respecte, com per exemple la “Guia d’orientació per a pares i educadors” que publica el Consell Interuniversitari de Catalunya.

A més a més, és interessant que els/les estudiants de 2n de Batxillerat tinguin clara la normativa de les PAU que han de superar al juny, mentre que els/les alumnes de CFGS sàpiguen quines són les convalidacions de crèdits universitaris a les que poden tenir dret. I en els dos casos (tant Batxillerat com CFGS) també és convenient fer un repàs a les notes de tall del curs 2004-05 així com també les de juny del 2006 i les de juny del 2007, ja que presumptament seran similars a les del curs actual.

 

STUBLOGS Xarxa i Pissarra