La Universitat de Barcelona (Universidad de Barcelona, University of Barcelona) o UB és la principal universitat pública de Catalunya, i també la que acull més estudiants i té la més àmplia oferta formativa de totes les universitats catalanes (tant públiques com privades).

A l’igual que la resta d’universitats públiques, el preu de la matrícula ve fixa’t pel Govern de la Generalitat, i el cost de cada curs està en funció del nombre de crèdits dels quals es matriculi l’alumne; tot i així, es pot calcular que un curs complet ve a costar entre 650 i 900 euros aproximadament (el preu més car correspon als estudis que comporten més pràctiques experimentals).

L’ oferta d’ensenyaments de 1r i 2n cicle (és a dir de Diplomatures i Llicenciatures) es pot consultar fàcilment per ordre alfabètic, per àrea, per centre,… però crec molt aconsellable mirar les recomanacions per a l’accés en les que s’ofereix informacions concretes sobre els coneixements bàsics que cal tenir, els continguts dels estudis que caldrà cursar, i les sortides professionals de totes les carreres ofertades. També val la pena consultar l’apartat d’ accés als estudis de la UB (amb informacions sobre les PAU i Selectivitat i el reconeixement de crèdits dels CFGS ). I en qualsevol cas, sempre és interessant donar una ullada a l’apartat de beques i ajuts .

STUBLOGS Xarxa i Pissarra