Juntament amb alguns col·laboradors, Bartolomé López Lucas, porta des de fa un cert temps una pàgina dedicada a recopilar recursos de Dibuix Tècnic i que s’anomena Dibujo Técnico.com. En ella, aquest professor de l’IES Los Albares de Cieza (Múrcia), presenta diferents apartats que tracten d’aspectes teòrics i pràctics de la matèria en qüestió, permetent també la participació de les persones interessades a través d’un fòrum i un xat. Dels múltiples apartats que hi ha, voldria destacar-ne els següents: 

 

Normalització (introducció, formats normalitzats, línies normalitzades, escales, representació normalitzada d’un objecte, acotació, pràctiques de normalització, exercicis de normalització).

Vocabulari (amb explicació dels conceptes utilitzats)

Recull d’apunts sobre diferents aspectes del Dibuix Tècnic

Tutorials (Autocad 2D, Autocad 3D, 3DStudio)

clasificacion2.gif