Avui s’ha publicat en el BOE, el llistat de premis a materials educatius curriculars en suport electrònic i, entre ells, destaca el que s’ha concedit a Manuel Sada Allo, per la seva col·lecció de pàgines de Geometria i Anàlisi que es poden visualitzar de forma interactiva, i que reuneix amb el nom de “Webs Interactivas de Matemáticas (Para Educación Secundaria)“. Estan editades amb el programari lliure GeoGebra (podeu mirar el seu Tutorial com a guia de referència ràpida) que combina geometria, àlgebra i càlcul i, abans de treballar amb elles, és convenient consultar la Guia didàctica. Es pot veure el tema que interessi treballar a través de l’índex de pàgines per nivells i per blocs, o bé es pot accedir directament a alguna de les pàgines següents:

 

Àrees    

Mesures d’angles

Punts i rectes notables d’un triangle

Moviments i transformacions en el pla

Teorema de Pitàgores: demostracions visuals

Geometria analítica: vectors i rectes

Estudi de les còniques

Cicloides i trocoides

Famílies de funcions elementals

Transformacions de funcions

Derivades i integrals

Problemes d’optimització

Trigonometria

Estadística

Disseccions geomètriques

Igualtats notables: demostracions visuals

mates-interactives3.jpg  mates-interactives2.jpg  mates-interactives.jpg  geogebra64.gif