Entre els materials curriculars premiats pel Ministeri d’Educació i Ciència aquest any 2007, es troba la pàgina-web “Viu la poesia” que és obra de Glòria Bordons, Elisabet Costa, Carme Arenas, Antoni Artigues, Jaume Centelles, Carme Domènech, Aurèlia Esteve, Ana Fernández Buñuel, M. Dolors Madrenas, Joan Manuel Homar, Ariadna Santaeulària i Mercè Segarra, que formen part del grup Poció (poesia i educació). Es tracta d’un portal en el que podem trobar una àmplia selecció de poesia catalana, castellana i universal, amb cercadors per autor, itinerari temàtic o tipus de poesia. En cadascuna de les seccions (catalana, castellana i universal) trobem un apartat dedicat als nens i nenes, i un altre per les persones joves i adultes i, dins d’ells, les poesies estan agrupades segons les diferents temàtiques. Cada poema ve acompanyat de diverses propostes didàctiques i, en alguns casos, de possibles interaccions en les que pot participar la persona que estigui consultant la pàgina-web. Considero doncs, que és un material prou interessant com per potenciar el seu ús tant a les aules com a nivell personal. Hi podeu trobar els apartats i temàtiques següents: 

 

Poesia catalana: per a nens i nenes (casa i escola, carrers i places, camp, zoo, mar, bosc, nit), i per a persones joves i adultes (amor, mort, compromís social, jo, ciència, poesia, guerra, joc, quotidianitat, esport)

Poesia castellana: per a nens i nenes (casa y escuela, calles y plazas, campo, zoo, mar, bosque, noche), i per a persones joves i adultes (amor y erotismo, actitud vital, arte y literatura, guerra, poesía, cosas y seres, muerte)

Poesia universal: per a nens i nenes (jo i els altres, casa i escola, carrers i places, camp, zoo, mar, bosc, nit), i per a persones joves i adultes (amor, mort, compromís social, jo, ciència, poesia, guerra, joc, quotidianitat, reflexió vital)

pocio.jpg