L’ Associació de Professors d’Anglès de Catalunya (APAC) té una pàgina web, en la qual intenten ajudar als professionals de l’ensenyament d’aquest idioma així com també a l’alumnat. Per això, tenen un apartat de recursos pel professorat i un llistat d’enllaços que poden utilitzar; també s’hi pot trobar l’oferta de cursos d’actualització i/o perfeccionament tant a Catalunya com en el Regne Unit i altres països, així com un apartat d’intercanvis. Per l’alumnat crec especialment útil, l’apartat d’autoaprenentatge amb 3 nivells: elemental, intermedi i superior. També hi ha un cercador de cursos d’anglès arreu del món i en algunes universitats catalanes (UB, UAB, UPF,…). Voldria destacar, finalment, un apartat en el que es pot fer un intercanvi de coneixements idiomàtics a través de la xarxa (com per exemple Language Exchange i Intercambio Cultural Español-Inglés)
logo int