Un dels múltiples serveis que la Comissió Europea posa a disposició de la ciutadania, és PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities throughout the European Space), és a dir el portal europeu sobre oportunitats d’aprenentatge en tot l’espai europeu. Està inspirat en el principi de la lliure circulació de persones pel territori de la Unió Europea, i com que encara està en fase d’elaboració cal esperar que ben aviat pugui oferir la informació desitjada en tots els idiomes comunitaris, però de moment alguns apartats només es poden consultar en anglès.

El seu principal objectiu és oferir informació sobre com i què estudiar a Europa i, per això, està adreçat tant a l’alumnat com al professorat (i sobretot al professorat orientador), així com també als pares i mares dels i de les alumnes, i a les persones que vulguin compaginar el treball amb els estudis. Crec que els apartats que més poden interessar, són els següents:

       Informació sobre els diferents països europeus

       Informació sobre els sistemes educatius d’aquests països

       Cercador de centres educatius

       Programes d’intercanvis i ajudes

       Programa Erasmus

       Programa Leonardo da Vinci

       Agència europea de la joventut

       Programa Comenius

       Programa Tempus

       Euroguidance (dedicat especialment al personal orientador)

–       Consulta dels dubtes més freqüents

STUBLOGS Xarxa i Pissarra                   STUBLOGS Xarxa i Pissarra                STUBLOGS Xarxa i Pissarra