Un dels clàssics de l’ensenyament de Biologia on-line, és la pàgina web feta per Lourdes Luengo, professora de l’IES de La Rábida (Huelva), i que va ampliant i actualitzant curs rere curs. Per a mi, es tracta del portal (en castellà) dedicat a l’ensenyament de la Biologia més complet i més aconseguit, tant des del punt de vista del professorat com de l’alumnat. Amb el nom de “Índice de Biología” inclou tot una sèrie d’apunts (jo us aconsello baixar-los en format zip) dels diferents temes de Biologia de Batxillerat i diversos apartats com són:

Pràctiques de laboratori: explicades de forma planera i amb dibuixos que mostren els diferents passos a seguir (n’hi ha de Bioquímica, Citologia i Biologia general).

– Desenvolupament d’una unitat didàctica de Biologia molecular dedicada a les eines de l’enginyeria genètica amb continguts, objectius, avaluació,..

– Recull d’animacions dels diferents temes (en flash, gif i macromedia)

Activitats i exercicis d’avaluació amb indicació del seu grau de dificultat (de Bioquímica, Citologia, Genètica molecular, Genètica mendeliana, Microbiologia).

STUBLOGS Xarxa i Pissarra