El Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL) de la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana, posa a disposició dels internautes tota una sèrie de dictats en línia, per treballar l’expressió escrita. En cadascun d’ells, hi ha una versió de lectura ràpida del dictat per conèixer el text, una de lectura lenta per transcriure’l i una reproducció escrita del text del dictat per tal de poder comparar-lo amb el que s’hagi escrit, i així corregir-lo si cal.

Els dictats són de diferent dificultat segons els 3 nivells següents:

Dictats de nivell elemental (o nivell B)

Dictats de nivell intermedi (o nivell C)

Dictats de nivell superior (o nivell D)

STUBLOGS Xarxa i Pissarra