La Comissió Europea ha creat un portal d’Internet que permet cercar feina a través d’Internet. És el portal EURES i consta, entre d’altres, dels següents apartats:

Què és EURES?: informació sobre els serveis europeus d’Ocupació (en castellà)
Serveis Públics d’Ocupació (en castellà)
Com trobar feina: funcionament de EURES com a eina per trobar feina (en castellà)
Cerca activa d’ocupació: accés a la base de dades (en anglès)
CV en línia: lloc on els demandants d’ocupació poden enviar el CV a la base de dades i en el que els empresaris poden accedir a la seva consulta (en anglès)
Informació sobre el tipus i nivell de vida i la feina en els diferents països de la UE: crec que és l’apartat més interessant ja que informa de les qüestions pràctiques característiques de cada país tant en els aspectes econòmics, culturals i laborals així com del les tendències laborals que hi ha actualment en cadascun dels països membres desglossades per regions i sectors d’activitat (en castellà)
Oportunitats de formació: explica com formar-se acadèmicament i professionalment en un país estranger (en castellà)
Cerca d’oportunitats de formació: permet accedir a una base de dades dels centres, nivells i sistemes educatius dels diferents països membres (en castellà)
Enllaços interessants: permet l’accés a un ampli llistat d’organismes i institucions relacionades amb el món laboral (en castellà)

euresmobilityportal es