L’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE)és una entitat pública empresarial adscrita al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, i que té una pàgina web en la que ofereix informacions prou interessants sobre energies renovables, estalvi i eficiència energètica així com un apartat de jocs educatius que pot servir per ajudar a conscienciejar l’alumnat sobre la problemàtica actual de l’energia. També té un apartat dedicat a comentar el consum de carburant dels cotxes nous per tal que els futurs compradors puguin escollir el model més eficient des del punt de vista energètic.