El Diari Oficial de la Generalitat publica, en la seva edició del dia d’avui, la RESOLUCIÓ ENS/396/2011, de 9 de febrer, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional inicial, les proves de caràcter general dels ensenyaments esportius que condueixen a l’obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d’esport i tècnic/a superior d’esport i a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l’any 2011.

Les persones interessades hi podeu trobar informació sobre els requisits per accedir a les proves d’accés, així com la descripció de la seva estructura i la documentació que cal presentar, els tràmits que cal fer i, sobretot, el calendari de realització d’aquestes proves que és el següent:

La prova d’accés a grau mitjà de formació professional i d’ensenyaments esportius es farà el dia 10 de maig de 2011.

La prova d’accés a grau superior de formació professional es farà els dies 17 i 18 de maig de 2011.

La prova d’accés a grau superior d’ensenyaments esportius es farà el dia 18 de maig de 2011.

En qualsevol cas s’ha de tenir en compte que la inscripció a les proves d’accés, tant a grau mitjà com a grau superior, cal fer-la del 14 al 27 de març de 2011.

dogc