Per tal de promoure la comunicació entre les persones que es dediquen a la recerca científica i el professorat de les matèries de ciències, EIROforum (associació de vàries organitzacions intergovernamentals de recerca) publica la revista Sience in school, en la qual es poden trobar articles de Biologia, Ciències de la Terra, Medicina, Matemàtiques, Enginyeria, Física i Química. Aquests articles estan escrits en les diferents llengües europees amb un clar predomini de l’anglès, però també en podem trobar alguns escrits en castellà i en català. De moment s’han publicat 7 números de la revista amb una periodicitat quasi trimestral:

nro 1 (primavera 2006)

nro 2 (estiu 2006)

nro 3 (hivern 2006)

nro 4 (primavera 2007)

nro 5 (estiu 2007)

nro 6 (tardor 2007)

nro 7 (hivern 2007)

 eiroforum.gif science-in-schhol7.jpg scienceinschool.jpg science-in-school3.jpg