La Fundació Eroski Consumer segueix publicant, en la seva revista periòdica, un apartat dedicat al Medi Ambient i en el que podem trobar material útil per les classes de Ciències de la Terra i medi ambient i de Ciències per al món contemporani.

Així, en l’últim butlletí, dediquen unes quantes pàgines a fer una recopilació d’articles que ja han publicat comentant les catàstrofes o desastres naturals, fent-se la pregunta de si han augmentat els desastres naturals com a conseqüència de l’impacte de l’activitat humana en la natura. A més a més de comentar diversos fenòmens naturals, hi podem trobar una sèrie d’infografies per il.lustrar la temàtica.

Els apartats que més poden interessar crec que són els següents:

El fenòmen de “El Niño”

El fenòmen de “La Niña” (infografia de “El Niño” i “La Niña”)

Huracans i tornados (infografia sobre huracans)

Els tsunamis (infografia)

Els terratrèmols (infografia)

Conseqüències ambientals de l’activitat volcànica

El fenòmen de la gota freda (infografia)

La sequera

Tecnologies per prevenir i combatre les catàstrofes naturals


fundacion-eroski