Per part del Comissionat per a Universitats i Recerca, es va actualitzar ahir la pàgina de les Proves d’accés a la Universitat (PAU), i dins d’ella, es van publicar gairebé tots els enunciats dels exàmens de Selectivitat d’aquest any 2007 (tant els corresponents a la convocatòria de juny com el de la convocatòria de setembre). També s’han fet públiques la major part de les correccions d’aquests exàmens i cal esperar que, tal com ha passat en anys anteriors, ben aviat es puguin consultar totes les correccions.

Per si voleu consultar-ho directament, us poso tot seguit el llistat de matèries de les que podeu trobar l’examen (en cursiva) i la correcció (en negreta) de la convocatòria de juny i/o de setembre:

 

 

Llengua catalana: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)   

Llengua castellana: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Literatura catalana: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Literatura castellana: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Anglès: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Francès: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Alemany: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Italià: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Llatí: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Grec: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Matemàtiques: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Matemàtiques aplicades a les ciències socials: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Economia i organització d’empresa: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Física: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Química: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Biologia: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Ciències de la Terra i medi ambient: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Història: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Filosofia: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Geografia: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Història de l’art: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Història de la música: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Dibuix artístic: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Fonaments del disseny: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Imatge: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Volum: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Tècniques d’expressió gràfico-plàstica: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Dibuix tècnic: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Tecnologia industrial: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Mecànica: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

Electrotècnia: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció)

univ-i-rec.jpg