Per part del Comissionat per a Universitats i Recerca, s’ha actualitzat la pàgina de les Proves d’accés a la Universitat (PAU), i dins d’ella, s’han publicat tots els enunciats dels exàmens de Selectivitat d’aquest any 2008 corresponents a la convocatòria de juny. També s’han fet públiques la major part de les correccions d’aquests exàmens i cal esperar que, tal com ha passat en anys anteriors, ben aviat es puguin consultar totes les correccions.

Per si voleu consultar-ho directament, us poso tot seguit el llistat de matèries de les que podeu trobar l’examen (en cursiva) i la correcció (en negreta) d’aquesta convocatòria de juny:

Llengua catalana: examen, correcció

Llengua castellana: examen, correcció

Literatura catalana: examen, correcció

Literatura castellana: examen, correcció

Anglès: examen, correcció

Francès: examen, correcció

Alemany: examen, correcció

Italià: examen, correcció

Llatí: examen, correcció

Grec: examen, correcció

Matemàtiques: examen, correcció

Matemàtiques aplicades a les ciències socials: examen, correcció

Economia i organització d’empresa: examen, correcció

Física: examen, correcció

Química: examen, correcció

Biologia: examen, correcció

Ciències de la Terra i medi ambient: examen, correcció

Història: examen, correcció

Filosofia: examen, correcció

Geografia: examen, correcció

Història de l’art: examen, correcció

Història de la música: examen, correcció

Dibuix artístic: examen, correcció

Fonaments del disseny: examen, correcció

Imatge: examen, correcció

Volum: examen, correcció

Tècniques d’expressió gràfico-plàstica: examen, correcció

Dibuix tècnic: examen, correcció

Tecnologia industrial: examen, correcció

Mecànica: examen, correcció

Electrotècnia: examen, correcció

 

STUBLOGS Xarxa i Pissarra