Avui es fan les proves corresponents al segon dia de la Selectivitat, i el Comissionat d’Universitats i Recerca, també publica els criteris de correcció i qualificació de les matèries objecte dels exàmens. En el cas d’algunes d’elles (les que us marco en lletra negreta) els criteris inclouen, de manera més o menys completa, les respostes a les preguntes formulades. En un apunt posterior també us facilito els exàmens corregits de Matemàtiques i de MACS.

Podeu trobar-hi els criteris de correcció de les matèries següents:

Història  (examen)

Filosofia  (examen)

Química (examen)

Llatí (examen)

Matemàtiques (examen)

Matemàtiques aplicades a les ciències socials (MACS) (examen)

Dibuix artístic (examen)

 

univ-i-rec1