Com ja sabeu la pròxima setmana es faran les proves de Selectivitat a Catalunya i, segons informa el Comissionat per a Universitats i Recerca, s’hi han matriculat gairebé 26.500 persones (una mica menys que l’any passat), la majoria de les quals han acabat el batxillerat aquest any, i només una petita proporció repeteixen les proves perquè les van suspendre o bé per millorar nota.

Això sí cal tenir en compte que, aquest any amb el nou model de les PAU, és interessant fixar-se en el nombre de persones que es presentaran a alguna/es de les matèries de la fase específica (o sigui s’hi examinaran de forma voluntària), i que constitueix un 91,44% o sigui una àmplia majoria del total d’alumnes matriculats/des a Selectivitat.

En aquesta nota informativa hi podeu trobar àmplia informació sobre les diferències de les noves PAU amb les d’anys anteriors, així com també de la distribució horària dels diferents exàmens, i la procedència d’alumnes per comarques, però el que us pot interessar més és que ja hi surten les dates en les que es podran saber les notes, i que són les següents:

25 de juny: consulta personalitzada a través del portal accesnet i informació dels resultats generals en roda de premsa per part del Comissionat d’Universitats i Recerca.

28 de juny: recollida de les notes per part de l’alumnat en el centre de secundària on ha cursat el batxillerat.


comissionat2010comissionat-uirpau-2009-juny