Els exàmens de Selectivitat d’aquest any 2010 s’han fet per primera vegada segons el nou model de les PAU, i per això crec que és important tenir els models d’examen i les pautes de correcció de les proves de les diferents matèries, ja que així podem tenir més clars els models i criteris que es faran servir per la Selectivitat del pròxim any 2011.

Per tant és interessant entrar a la pàgina d’exàmens i informació de les matèries de les Proves d’accés a la universitat, i que ha estat actualitzada aquest dies per part del Comissionat d’Universitats i Recerca, ja que hi podem trobar els enunciats dels exàmenes i les corresponents correccions, tant de la convocatòria de juny com de la convocatòria de setembre, de totes les matèries tal com us poso a continuació:


Llengua catalana: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció).

Llengua castellana: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció).

Literatura catalana: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció).

Literatura castellana: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció).

Anglès: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció).

Francès: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció).

Alemany: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció).

Italià: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció).

Llatí: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció).

Grec: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció).

Matemàtiques: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció).

Matemàtiques aplicades a les ciències socials: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció).

Economia de l’Empresa: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció).

Física: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció).

Química: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció).

Biologia: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció).

Ciències de la Terra i medi ambient: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció).

Història: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció).

Història de la Filosofia: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció).

Geografia: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció).

Història de l’art: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció).

Anàlisi musical: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció).

Dibuix artístic: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció).

Disseny: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció).

Cultura audiovisual: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció).

Dibuix tècnic: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció).

Tecnologia industrial: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció).

Electrotècnia: juny (examen, correcció), setembre (examen, correcció).


pau-setembre-2010 comissionat-uir