El Comissionat d’Universitats i Recerca ja ha publicat la versió definitiva del quadre de ponderacions per al curs 2010-2011 de les matèries de la fase específica, en el nou model de Selectivitat que començarà a posar-se en funcionament a les PAU de juny d’aquest any 2010.

Cal resaltar que, atenent els suggeriments de diferents institucions i dels col.lectius d’alumnat i professorat de Batxillerat, s’han corregit algunes de les incongruències en la ponderació de diferents matèries tal com apareixien en les versions anteriors de la taula de ponderacions, i que ja havien estat objecte de queixa mitjançant cartes als diaris i altres mitjans de comunicació.

Esperem que ara les persones que estan cursant segon de Batxillerat puguin ja centrar-se en l’estudi de les seves matèries de cara als exàmens finals de maig i, un cop superat el curs, ja tindran temps per decidir quina o quines matèries de modalitat inclouran en la fase específica de la nova Selectivitat si és que volen fer aquesta fase voluntària.

univ-i-rec1comissionat-uir