El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica, en la seva edició del dia d’avui, la RESOLUCIÓ ECO/2568/2011, de 21 d’octubre, per la qual es fa públic el calendari d’inscripció i realització de les proves d’accés generals i per a més grans de 25 i/o 45 anys a les universitats de Catalunya del curs 2011-2012. Encara que ja us ho havia comentat a Selectivitat 2012: calendari i horari de les proves, en aquesta Resolució es fan oficials les dates de

“… Realització de les proves d’accés a la universitat:

 Convocatòria de juny: 12, 13 i 14 de juny de 2012.

 Convocatòria de setembre: 4, 5 i 6 de setembre de 2012… “

Així com també els períodes de:

“… Inscripció per a la realització de les proves d’accés a la universitat en la convocatòria del mes de juny dels estudiants que estiguin cursant segon de batxillerat LOE el curs 2011-2012.

 Prematrícula: del 22 de febrer al 5 de març de 2012.

 Matrícula ordinària: del 23 de maig al 4 de juny de 2012…”

I també, en el cas dels alumnes de CFGS que es vulguin presentar de forma voluntària a alguna/es de les proves de la fase específica de la Selectivitat:

“… Inscripció per a la realització de les proves d’accés a la universitat en la convocatòria del mes de juny dels estudiants de cicles formatius de grau superior: del 16 al 21 de maig de 2012…”

 STUBLOGS Xarxa i PissarraSTUBLOGS Xarxa i PissarraSTUBLOGS Xarxa i Pissarra