A partir de les informacions actualitzades de la pàgina que, sobre les Proves d’accés a la Universitat, té la Secretaria d’Universitats i Recerca, hem elaborat una PRESENTACIÓ(act.a 2012) PAU 2011 alumnes 2n bat que resumeix, de forma molt senzilla, els aspectes més importants de la Selectivitat de l’any 2012, i està adreçada a l’alumnat de segon de Batxillerat.

 En aquesta PRESENTACIÓ(act.a 2012) PAU 2011 alumnes 2n bat hi trobareu comentaris sobre les fases de les PAU i la seva qualificació, així com diferents exemples de notes segons les branques de coneixement, el calendari i les instruccions del procés de prematrícula (que s’ha de fer entre el 22 de febrer i el 5 de març) i matrícula, enllaços a les taules de ponderació de les matèries de modalitat i a les notes de tall de 2011, i el calendari i horaris previstos per les proves de 2012.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra  STUBLOGS Xarxa i Pissarra