Ahir, el Comissionat d’Universitats i Recerca, va comunicar que el 94,41% (que és el percentatge més elevat de tota la història de les PAU) de les persones que s’han presentat a la Selectivitat, han superat aquesta prova amb una nota mitjana de 6,252, de tal manera que, tenint en compte la mitjana d’expedient de Batxillerat (7,061), la nota mitjana d’accés a la universitat és de 6,737. Encara que aquestes 3 notes són molt similars a les de l’any passat (6,16, 6,98 i 6,68 respectivament), aquest any no es pot suposar si les notes de tall tindran molta o poca variació respecte a les del curs passat ja que, per una banda amb l’entrada en vigor de molts estudis de Grau, caldrà veure quines han estat les preferències de l’alumnat en la preinscripció universitària, i sobretot serà qüestió de veure com han quedat les notes de la fase específica que molts/es alumnes han fet de forma voluntària i, per tant, quina serà la seva nota d’admissió.

Voldria destacar que, aquest any, hi ha hagut un molt lleuger descens en el nombre de persones que han obtingut una nota igual o superior a 9: un total de 161 alumnes, o sigui, 2 menys que el curs passat, i que rebran la corresponent distinció en un acte al Palau de Pedralbes el proper dia 26 de juliol a les 19 hores.

Respecte a les notes per matèries, és molt destacable que no n’hi ha cap per sota del 5. Les més altes corresponen a Alemany (8,68), Francès (7,70), Tecnologia industrial (7,15), Economia de l’empresa (6,95), Disseny (6,67) i Biologia (6,65), mentre que les més baixes són les de Matemàtiques aplicades a les Ciències socials (5,01), Anàlisi musical (5,15), Física (5,35), Matemàtiques (5,57), Història de la Filosofia (5,64) i Grec (5,73).

Si esteu interessats/des en ampliar aquesta informació, i conéixer les notes de la resta de matèries, us recomano que consulteu els dos documents següents:

Dades de les PAU juny 2010

Presentació dels resultats de les PAU juny 2010


cic2 notes-selecomissionat-uir3