Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Etiqueta: resultats (Pàgina 1 de 2)

Selectivitat 2017: calendari dels tràmits de prematrícula, matrícula, proves i resultats.

Per part de la Secretaria d’Universitats i Recerca ja s’ha fet públic, sota l’epígraf de “Calendari i horari de les proves”, el conjunt de dates per fer les diferents fases del procés de Selectivitat d’aquest any 2017.

Tot seguit us poso les dates que considero més importants: concretament, en el cas de la convocatòria de juny, els alumnes de 2n de Batxillerat, han de fer la Prematrícula de l’1 al 15 de març, mentre que el període de Matrícula, tant pels alumnes de Batxillerat, com pels de CFGS (que vulguin fer la fase específica voluntària de les proves), serà del 17 de maig a l’1 de juny. Les dates de celebració de les PAU seran els dies 13,14 i 15 de juny (vegeu horaris), i els resultats de les proves es podran saber el dia 28 de juny.

Cal recordar que tots els tràmits s’han de fer al través del portal Accesnet

sele2012

Selectivitat 2012(convocatòria de juny): resultats globals a Catalunya

Aquest matí, la Secretaria d’Universitats i Recerca, ha comunicat  mitjançant una nota de premsa que el 95,21% (que és el percentatge més elevat de tota la història de les PAU i lleugerament superior al de l’any passat) de les persones que s’han presentat a la Selectivitat, han superat aquesta prova amb una nota mitjana de 6,352, de tal manera que, tenint en compte la mitjana d’expedient de Batxillerat (7,17), la nota mitjana d’accés a la universitat és de 6,842. Encara que aquestes 3 notes són molt similars a les de l’any passat (6,305, 7,13 i 6,805 respectivament), aquest any no es pot suposar si les notes de tall tindran molta o poca variació respecte a les del curs passat ja que, per una banda  caldrà veure quines han estat les preferències de l’alumnat en la preinscripció universitària, i sobretot serà qüestió de veure com han quedat les notes de la fase específica que molts/es alumnes han fet de forma voluntària i, per tant, quina serà la seva nota d’admissió.

També cal tenir en compte que, aquest any, era la segona vegada que l’alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior es podia presentar de forma voluntària a la fase específica de la Selectivitat, i només hi ha hagut un 70,35% que han arribat o han superat la nota de 5 que permet ponderar la matèria (o matèries) de cara a la preinscripció universitària, però aquest percentatge d’aprovats és clarament superior al que va haver-hi l’any passat que només va ser del 49,57%.

Voldria destacar que, aquest any, hi ha hagut un clara disminució en el nombre de persones que han obtingut una nota igual o superior a 9: un total de 125 alumnes o sigui, 59 menys que el curs passat, i que rebran la corresponent distinció a l’acte de lliurament que tindrà lloc el proper 25 de juliol, a l’Auditori de Barcelona.

Respecte a les notes per matèries, és molt destacable que en tots els casos la nota mitjana és superior al 5 i les més altes corresponen majoritàriament a assignatures de Lletres com són Alemany (8,59), Francès (7,76), Grec (7,39), Tecnologia industrial (6,96) i Cultura audiovisual (6,94), mentre que les més baixes són majoritàriament assignatures de Ciències com ara Ciències de la Terra i medi ambient (5,30), Matemàtiques aplicades a les Ciències socials (5,54), Física (5,60), Matemàtiques (5,62), i Història de la Filosofia (5,91).

Si esteu interessats/des en ampliar aquesta informació, i conèixer les notes de la resta de matèries, us recomano que consulteu els dos documents següents:

Dossier de premsa amb les estadístiques de les PAU juny 2012

 

–  Estadístiques i resultats PAU juny 2012

 

STUBLOGS Xarxa i Pissarra

Selectivitat 2011(convocatòria de juny): resultats globals a Catalunya

Aquest matí, la Secretaria d’Universitats i Recerca, ha comunicat  mitjançant una nota de premsa que el 94,54% (que és el percentatge més elevat de tota la història de les PAU) de les persones que s’han presentat a la Selectivitat, han superat aquesta prova amb una nota mitjana de 6,305, de tal manera que, tenint en compte la mitjana d’expedient de Batxillerat (7,13), la nota mitjana d’accés a la universitat és de 6,805. Encara que aquestes 3 notes són molt similars a les de l’any passat (6,252, 7,061 i 6,737 respectivament), aquest any no es pot suposar si les notes de tall tindran molta o poca variació respecte a les del curs passat ja que, per una banda  caldrà veure quines han estat les preferències de l’alumnat en la preinscripció universitària, i sobretot serà qüestió de veure com han quedat les notes de la fase específica que molts/es alumnes han fet de forma voluntària i, per tant, quina serà la seva nota d’admissió.

També cal tenir en compte que, aquest any, era la primera vegada que l’alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior es podia presentar de forma voluntària a la fase específica de la Selectivitat, i només hi ha hagut un 49,57% que han arribat o han superat la nota de 5 que permet ponderar la matèria (o matèries) de cara a la preinscripció universitària. En el cas de l’alumnat de segon de Batxillerat que també s’ha presentat a aquesta fase específica i voluntària el percentatge d’aprovats ha estat del 67,75%.

Voldria destacar que, aquest any, hi ha hagut un clar augment en el nombre de persones que han obtingut una nota igual o superior a 9: un total de 184 alumnes, o sigui, 23 més que el curs passat, i que rebran la corresponent distinció en un acte a l’Auditori de Barcelona el proper dia 21 de juliol a 2/4 de 7 de la tarda.

Respecte a les notes per matèries, és molt destacable que les més altes corresponen a assignatures de Lletres com són Alemany (8,23), Francès (8,13), Cultura audiovisual (7,29), Anàlisi musical (6,91), Dibuix artístic (6,53), Història (6,52) i Llatí (6,46), mentre que les més baixes són majoritàriament assignatures de Ciències com ara Física (4,06), Matemàtiques aplicades a les Ciències socials (4,90), Electrotècnia (5,36),  Química (5,41), Matemàtiques (5,49), Grec (5,64) i Dibuix Tècnic (5,69).

Si esteu interessats/des en ampliar aquesta informació, i conéixer les notes de la resta de matèries, us recomano que consulteu els dos documents següents:

Dossier de premsa amb les estadístiques de les PAU juny 2011

–  Estadístiques i resultats PAU juny 2011

 

STUBLOGS Xarxa i Pissarra STUBLOGS Xarxa i Pissarra STUBLOGS Xarxa i Pissarra

 

Selectivitat juny 2010: resultats globals a Catalunya

Ahir, el Comissionat d’Universitats i Recerca, va comunicar que el 94,41% (que és el percentatge més elevat de tota la història de les PAU) de les persones que s’han presentat a la Selectivitat, han superat aquesta prova amb una nota mitjana de 6,252, de tal manera que, tenint en compte la mitjana d’expedient de Batxillerat (7,061), la nota mitjana d’accés a la universitat és de 6,737. Encara que aquestes 3 notes són molt similars a les de l’any passat (6,16, 6,98 i 6,68 respectivament), aquest any no es pot suposar si les notes de tall tindran molta o poca variació respecte a les del curs passat ja que, per una banda amb l’entrada en vigor de molts estudis de Grau, caldrà veure quines han estat les preferències de l’alumnat en la preinscripció universitària, i sobretot serà qüestió de veure com han quedat les notes de la fase específica que molts/es alumnes han fet de forma voluntària i, per tant, quina serà la seva nota d’admissió.

Voldria destacar que, aquest any, hi ha hagut un molt lleuger descens en el nombre de persones que han obtingut una nota igual o superior a 9: un total de 161 alumnes, o sigui, 2 menys que el curs passat, i que rebran la corresponent distinció en un acte al Palau de Pedralbes el proper dia 26 de juliol a les 19 hores.

Respecte a les notes per matèries, és molt destacable que no n’hi ha cap per sota del 5. Les més altes corresponen a Alemany (8,68), Francès (7,70), Tecnologia industrial (7,15), Economia de l’empresa (6,95), Disseny (6,67) i Biologia (6,65), mentre que les més baixes són les de Matemàtiques aplicades a les Ciències socials (5,01), Anàlisi musical (5,15), Física (5,35), Matemàtiques (5,57), Història de la Filosofia (5,64) i Grec (5,73).

Si esteu interessats/des en ampliar aquesta informació, i conéixer les notes de la resta de matèries, us recomano que consulteu els dos documents següents:

Dades de les PAU juny 2010

Presentació dels resultats de les PAU juny 2010


cic2 notes-selecomissionat-uir3

« Entrades més antigues