Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Ciències per al món contemporani: material útil pel professorat

Aquest setembre ja es posarà en marxa el nou Batxillerat, i amb ell caldrà impartir alguna matèria nova com és el cas de Ciències per al món contemporani. Encara que moltes editorials ja han publicat llibres de text i guies didàctiques d’aquesta assignatura, crec interessant comentar el material de recolzament pel professorat que recomana el Centre de Documentació i Experminentació en Ciències (CDEC).

Concretament es tracta de dos portals en anglès i una publicació en castellà:

       BioEthics Education Project: elaborat per la University of Bristol,  tracta de diferents temes (genoma humà, enginyeria genètica, salut i malalties, ètica mediambiental, explotació i experimentació amb animals,..), inclou recursos pel professorat i també algunes unitats didàctiques desenvolupades.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra

       Physics and Etihcs Education Project: també elaborat per la University of Bristol,  tracta de diferents temes (canvi climàtic, recursos energètics, impactes sobre la salut pública, aplicacions de la Física en Medicina, exploració de l’espai, noves tecnologies de comunicació,..), inclou recursos pel professorat i també algunes propostes d’unitats didàctiques.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra

       Ciencias para el mundo contemporáneo: apoximaciones didácticas. Es tracta d’un material publicat per la Fundación Española para la ciencia y la tecnología (FECYT).

STUBLOGS Xarxa i Pissarra

STUBLOGS Xarxa i Pissarra

 

1 comentari

  1. Cristóbal

    Molt bó. Són recursos de gran valua i molt útils a diferents nivells. Gràcies!!

Deixa un comentari