Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Etiqueta: Enginyeria (Pàgina 2 de 2)

Oferta de Graus a la Universitat Politècnica de Catalunya pel curs 2009-2010

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ja ha publicat informació sobre els diferents estudis de Grau (o sigui, adaptats al pla Bolonya) que ofereix a partir del curs 2009-2010. Les característiques de cadascun d’ells es poden consultar de diverses maneres, però jo us recomano que ho feu per àmbit de coneixement, ja que així hi trobareu una fitxa de cada Grau en la que podreu consultar la informació de caràcter general, acadèmic (amb les notes de tall previsibles), de les matèries que s’han de cursar i, sobretot, del centre on s’imparteix que, en el cas de la UPC (donada la dispersió geogràfica de les seves institucions) és important tant per la seva localització, com pel seu caràcter de centre integrat (o sigui de preu públic) o de centre adscrit (és a dir amb preu privat  i que pot variar en cada cas).

Així doncs, les fitxes dels diferents Graus, agrupats per àmbit de coneixement, són les següents:

Àmbit d’Arquitectura i Edificació

    –  Grau en Enginyeria d’Edificació (Barcelona – EPSEB) 

Àmbit de Ciències de la Salut

       Grau en Òptica i Optometria (Terrassa – EUOOT)

       Grau en Òptica i Optometria, semipresencial (Terrassa – EUOOT)

 Àmbit de  Ciències Empresarials

       Grau en Administració i Direcció d’Empreses (Barcelona – EAE)

       Grau en Administració i Direcció d’Empreses (Terrassa – EUNCET) 

 Àmbit d’Enginyeria Civil

        Grau en Enginyeria de Mines (Manresa – EPSEM)

Àmbit d’ Enginyeria de Biosistemes

       Grau en Enginyeria Agrícola (Castelldefels – ESAB)

       Grau en Enginyeria Alimentària (Castelldefels – ESAB)

       Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics (Castelldefels – ESAB)

       Grau en Enginyeria del Medi Ambient i del Paisatge (Castelldefels – ESAB)

Àmbit d’ Enginyeria de Telecomunicació

       Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals (Barcelona – ETSETB) 

       Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals  (Terrassa – EUETIT)

       Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (Castelldefels – EPSC)

       Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics (Barcelona – ETSETB)

       Grau en Enginyeria Telemàtica (Castelldefels – EPSC) 

Àmbit d’Enginyeria Industrial

       Grau en Enginyeria Biomèdica (Barcelona – EUETIB)

       Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (Vilanova i la Geltrú – EPSEVG)

       Grau en Enginyeria de l’Energia (Barcelona – EUETIB)

       Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtils (Terrassa – EUETIT)

       Grau en Enginyeria Elèctrica (Manresa – EPSEM) 

       Grau en Enginyeria Elèctrica  (Vilanova i la Geltrú – EPSEVG) 

       Grau en Enginyeria Elèctrica (Barcelona – EUETIB)

       Grau en Enginyeria Elèctrica  (Terrassa – EUETIT)

       Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Manresa – EPSEM)

       Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Vilanova i la Geltrú – EPSEVG )

       Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Barcelona – EUETIB)

       Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Terrassa – EUETIT) 

       Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Mataró – EUPMT)

       Grau en Enginyeria Mecànica (Manresa – EPSEM) 

       Grau en Enginyeria Mecànica (Vilanova i la Geltrú – EPSEVG)

       Grau en Enginyeria Mecànica (Barcelona – EUETIB) 

       Grau en Enginyeria Mecànica (Terrassa – EUETIT)

       Grau en Enginyeria Mecànica (Mataró – EUPMT) 

 

upc  upc1 upc2 upc3

Orientació universitària (any 2009): Universitat Politècnica de Catalunya

La Universitat Politècnica de Catalunya (castellano, english) o UPC, en el transcurs dels gairebé 40 anys de la seva existència, ha anat incorporant les diferents modalitats d’estudis superiors de tipus tècnic (enginyeria, arquitectura, informàtica,…) fins formar un ampli conjunt d’escoles dedicades principalment al món de la tecnologia.

És una universitat pública però en aquest cas, al tractar-se d’estudis amb molts components pràctics i/o experimentals, el preu de la matrícula o cost de cada curs, és una mica superior al d’altres centres universitaris públics, situant-se al voltant dels 1.100 euros.

Podeu consultar les informacions sobre l’accés i pels futurs estudiants però, donada la varietat de centres i estudis, crec convenient fer un repàs més concret dels més sol.licitats:

Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona (ETSEIB): consulteu l’apartat vine a estudiar.

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB): consulteu el pla d’estudis i les guies docents.

Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB): consulteu l’apartat dels futurs estudiants.

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB): consulteu l’apartat Estudiants de secundària.

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG): consulteu l’apartat de futurs estudiants.

Escola Politècnica Superior de Castelldefels (EPSC): consulteu l’apartat de futurs estudiants i centres de secundària.

A més a més d’aquestes i d’altres Escoles i Facultats, voldria destacar que la UPC té centres adscrits i de titularitat privada en els que es poden cursar diverses Diplomatures però, en aquest cas, cal tenir en compte que el preu de cada curs és més elevat (aproximadament, oscil.la entre 3.500 i 5.500 euros). Entre aquests centres adscrits, hi ha els següents:

Escola d’Administració d’Empreses (EAE): hi podeu cursar la Diplomatura de Ciències Empresarials .

Escola Universitària Caixa Terrassa (EUNCET): s’hi pot cursar la Diplomatura de Ciències Empresarials  i l’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió.

 

upc  etseib etsetb euncet

Entrades més recents »