Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Etiqueta: Formació Professional (Pàgina 2 de 2)

Proves d’accés a Cicles Formatius: convocatòria de l’any 2011

El Diari Oficial de la Generalitat publica, en la seva edició del dia d’avui, la RESOLUCIÓ ENS/396/2011, de 9 de febrer, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional inicial, les proves de caràcter general dels ensenyaments esportius que condueixen a l’obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d’esport i tècnic/a superior d’esport i a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l’any 2011.

Les persones interessades hi podeu trobar informació sobre els requisits per accedir a les proves d’accés, així com la descripció de la seva estructura i la documentació que cal presentar, els tràmits que cal fer i, sobretot, el calendari de realització d’aquestes proves que és el següent:

La prova d’accés a grau mitjà de formació professional i d’ensenyaments esportius es farà el dia 10 de maig de 2011.

La prova d’accés a grau superior de formació professional es farà els dies 17 i 18 de maig de 2011.

La prova d’accés a grau superior d’ensenyaments esportius es farà el dia 18 de maig de 2011.

En qualsevol cas s’ha de tenir en compte que la inscripció a les proves d’accés, tant a grau mitjà com a grau superior, cal fer-la del 14 al 27 de març de 2011.

dogc

Beques per a cursar estudis universitaris i/o estudis postobligatoris (Batxillerat i Formació Professional) pel curs 2010-2011

El Boletín Oficial del Estado publica, en la seva edició del dissabte dia 03-07-2010, una “Orden EDU/1781/2010, de 29 de junio, por la que se convocan becas de carácter general y de movilidad para el curso académico 2010-2011, para estudiantes de enseñanzas universitarias”, o sigui una Ordre del Ministeri d’Educació de convocatòria de beques pels alumnes que hagin d’estudiar qualsevol curs universitari (de Grau, Diplomatura, o Llicenciatura) en el curs 2010-2011. Si llegiu aquesta Ordre, podreu veure que hi ha diferents tipus de beques: de matrícula, de desplaçament, de mobilitat, de residència, de llibres, de transport urbà,… (potser cal destacar les beques-salari per les persones que vulguin estudiar algun Grau). A més a més, el procediment de sol·licitud és molt fàcil, ja que només cal complimentar i imprimir el model de sol·licitud que trobareu a l’apartat de “Trámites y servicios” de la pàgina web del Ministeri, i presentar-lo de forma telemàtica o bé a la Secretaria del centre docent universitari on vulgueu estudiar el pròxim curs, tenint en compte que el termini per fer-ho comença demà dia 5 de juliol i s’acaba el dia 15 d’octubre d’aquest any 2010.

En la mateixa edició del BOE també es publica la “Orden EDU/1782/2010, de 29 de junio, por la que se convocan becas y ayudas al estudio de carácter general y de movilidad, para el curso académico 2010-2011, para alumnado que curse estudios postobligatorios y superiores no universitarios”, mitjançant la qual es convoquen beques per estudiar Batxillerat, Formació Professional i d’altres estudis postobligatoris, i ajudes per fer altres cursos no universitaris. Consultant aquesta Ordre podreu veure que també hi ha diferents tipus de beques: de matrícula, de desplaçament, de mobilitat, de residència, de llibres, de transport urbà,… Aquest any cal destacar la novetat de beques-salari que es poden concedir a les persones que cursin Cicles Formatius de Grau Superior. En el cas d’aquestes beques i ajudes per estudis postobligatoris, el termini de presentació de sol.licituds va des de el 5 de juliol fins el dia 30 de setembre de 2010, i també cal omplir el formulari de sol.licitud que es troba a l’apartat de “Trámites y servicios” de la pàgina web del Ministeri, i presentar-lo de forma telemàtica, o bé (si no es disposa de signatura electrònica) en el centre escolar on tinguin previst cursar els seus estudis.


boe2009 minist-educacion

Videos sobre les pràctiques de Formació Professional en centres de treball

Des de fa pocs mesos el Departament d’Educació, i dins de la campanya de promoció dels ensenyaments de Formació Professional, està editant i publicant una sèrie de videos (amb el títol genèric de l’FP en imatges), que mostren les pràctiques en centres de treball que fan els alumnes quan cursen estudis de les diferents famílies professionals, tant de Cicles Formatius de Grau Mitjà (que donen el títol de Tècnic/a), com de Cicles Formatius de Grau Superior (amb obtenció del títol de Tècnic/a superior). Evidentment aquestes pràctiques en empreses (que són obligatòries tant en els centres públics com en els privats), consitueixen un dels principals atractius dels estudis de Formació Professional, ja que l’alumnat assoleix així una ràpida capacitació professional que facilita la seva inserció en el món laboral. Per això us proposo que les persones interessades feu una ullada als videos que s’han publicat fins ara, i que corresponen a les famílies professionals i als cicles formatius que us poso tot seguit:

       Sanitat (CFGM Cures auxiliars d’inefermeria)

       Sanitat (CFGS Pròtesis dentals)

       Serveis socioculturals i a la comunitat (CFGS Educació infantil)

       Activitats marítimopesqueres (CFGM Operacions de cultiu aqüícola, CFGS Producció aqüícola)

       Hoteleria i turisme (CFGS Agències de viatges, CFGS Allotjament)

       Hoteleria i turisme (CFGM Cuina, CFGM Serveis de restaurant i bar, CFGM Pastisseria i forneria, CFGS Restauració)

       Manteniment i serveis a la producció (CFGM Manteniment de vaixells d’esbarjo i serveis portuaris)

       Indústries alimentàries (CFGM Elaboració de vins i altres begudes)

       Manteniment de vehicles autopropulsats (CFGS Automoció)

       Manteniment de vehicles autopropulsats (CFGS Manteniment aeromecànic, CFGS Manteniment d’aviònica)

       Edificació i obra civil (CFGM Operacions i manteniment de maquinària de construcció)

       Edificació i obra civil (CFGM Obres de la construcció)

       Electricitat i electrònica (CFGS Sistemes de regulació i control automàtics)

       Activitats agràries (CFGM Explotacions agràries intensives, CFGM Jardineria)

       Tèxtil, confecció i pell (CFGM Confecció, CFGS Patronatge)

       Fusta i moble (CFGM Fabricació a mida i instal.lació de fusteria i moble, CFGS Producció de fusta i moble)

       Fabricació mecànica (CFGM Mecanització, CFGS Construccions metàl.liques)

       Fabricació mecànica (CFGS Òptica d’ullera)

       Fabricació mecànica (CFGS Desenvolupament de projectes mecànics)

       Imatge personal (CFGM Perruqueria, CFGS Estètica)

       Química (CFGM Laboratori, CFGM Operacions de procés en planta química, CFGS Anàlisi i control, CFGS Indústries de procés químic, CFGS Química ambiental)

 

fpelectricitat_electronica fphoteleria_turisme_restauracio fpimg_quimica fpimg_sanitat 

Entrades més recents »