Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Etiqueta: geologia

Idees per fer el Treball de Recerca en el camp científic

Un dels aspectes més importants del Batxillerat és la realització del Treball de Recerca, ja que representa el 10% de la nota de tot el cicle dels dos cursos i, per això, cal que l’alumnat tingui una idea molt clara del tipus de tema sobre el que vol treballar. Per tal de facilitar idees al respecte, el Departament d’Innovació, Universitats i Recerca, va publicar a finals de l’any passat, una notícia informant de l’existència d’una pàgina web americana anomenada “All Science fair projects”, en la que hi podem trobar una base de dades de més de 500 idees per fer treballs d’investigació científica en els diferents nivells d’ensenyament no universitari (Educació primària, ESO i Batxillerat), ja que els poden fer alumnes des dels 9 fins els 18 anys.

La corresponent base de dades es pot consultar de diverses maneres, però jo us aconsello que ho feu a partir de les temàtiques generals que es troben disposades en les 10 categories següents:

Biologia (Botànica, Anatomia humana, Zoologia)

Bioquímica i Metabolisme (Enzims, Genètica, Biologia molecular, Fotosíntesi, Hormones vegetals)

Microbiologia (Bacteris, Fongs i líquens, Virus, Llevats)

Medicina i ciències de la salut (al.lèrgies, dermatologia, malalties, nutrició humana, diversos)

Ciències de la Terra (Geologia, Meteorologia, Oceanografia)

Ciències del Medi ambient (Contaminació atmosfèrica, Escalfament global, Contaminació dels sòls, Contaminació de les aigües, diversos)

Química (Contaminants químics, components químics dels aliments, diversos)

Física (Astronomia, Electricitat, Mecànica, Termodinàmica, diversos)

Matemàtiques i Informàtica (Àlgebra, Matemàtiques aplicades, Geometria, Estadística i probabilitats, diversos)

Enginyeria (diversos)

 

all-science-fair-project-logo allscience-fair-project-biology allscience-fair-project-chemistry allscience-fair-project-environmental allscience-fair-project-math

Olimpiada de Geologia per alumnes de Batxillerat

L’alumnat que estigui matriculat de Batxillerat a Catalunya, aquest curs 2010-2011, en matèries com ara Ciències de la terra i medi ambient (CTMA) i/o Ciències del Món contemporani (CMC), pot participar en la 2a Olimpiada de Geologia que està organitzada per diferents institucions relacionades amb aquesta ciència.

Per a participar-hi cal formar grups de 4 alumnes i un professor, i el full d’inscripció (que podreu descarregar en la mateixa pàgina oficial de l’Olimpiada) s’ha d’enviar abans del dia 28 de l’actual mes de gener, tenint en compte que la prova de la 1a fase es farà el dia 11 de febrer, i els grups guanyadors passaran (amb totes les despeses de viatge i estada pagades) a la 2a fase que tindrà lloc a Madrid el 26 de març.

Les proves consten d’una part individual amb preguntes tipus test (podeu veure un exemple de preguntes de la prova de l’any 2010), i una part en que el grup de 4 alumnes haurà de contestar preguntes obertes de tipus pràctic (reconeixement de minerals, roques i fòssils, interpretació de mapes geològics,…).

olimpiada-geologia

Cartografia geològica (Guia Tridimensional Interactiva de Pràctiques)

Entre els diferents materials que es troben el Portal de cursos oberts de la UNED, us voldria recomanar el de Catrografia geològica, que es defineix com a Guia Tridimensional Interactiva de Pràctiques i que, aquest any, ha estat guardonat amb el Premi a la millor edició electrònica de la UNED. És obra de Dolores García del Amo i Javier Lario Gómez que són professors d’aquesta Universidad Nacional de Educación a Distancia, i crec que els seus continguts poden ser molt interessants per la matèria de Ciències de la Terra i Medi ambient.

Aquesta guia està dividida en 3 apartats principals que són els següents:

Principis bàsics de cartografia geològica: el mapa topogràfic, intersecció de les capes amb la topografia, capes plegades, capes fracturades, concordances i discordances.

Càlculs geomètrics en zones amb capes inclinades: càlcul del cabussament real, projecció de les capes en el pla, visualització tridimensional, determinació del traçat, determinació de la direció i del cabussament.

Construcció de talls geològics: a partir del mapa geològic, en mapes amb estrats horitzontals, en mapes amb plegaments, en mapes amb falles, en mapes amb discordances.


uned uned-practiques

Recursos TIC per l’ensenyament de Ciències Naturals a Secundària

El professor Pablo Acosta Robles, de l’IES Los Remedios (Ubrique, Cádiz), manté una pàgina web que, amb el nom de “RECURSOS T.I.C. PARA LA ENSEÑANZA DE CIENCIAS NATURALES EN SECUNDARIA”, inclou una sèrie d’apartats que poden ser molt útils per l’ensenyament d’algunes matèries d’aquesta especialitat de Ciències Naturals, i que són el resultat d’una tasca ingent de recopilació d’apunts, dades i aplicacions de tot tipus.

Així voldria destacar la part que dedica a la matèria de Ciències de la Naturalesa de 1r d’ESO, ja que amb el nom de “Science of 1º ESO” explica els diferents temes d’aquesta assignatura en anglès (fixeu-vos en l’apartat “Let’s learn to describe Nature in English”) tant per l’alumant com pel professorat.

Ja en castellà, també dedica una part a la matèria de Biologia i Geologia de 3r d’ESO (amb els corresponents apunts en pdf), i a la de Biologia i Geologia de 4t d’ESO (apunts en pdf també), amb activitats i exercicis pels diferents temes de les 2 assignatures. A més a més, ha començat a treballar sobre la nova matèria de Ciències per al Món Contemporani de 1r de Batxillerat.

Però jo us voldria recomanar sobretot la part que dedica a les Ciències de la Terra i Medi ambient de Batxillerat ja que, a més a més dels apunts en pdf,  va desenvolupant els diversos temes amb presentacions en Power point i amb múltiples activitats i animacions. Hi trobareu els següents apartats:

       Geosfera

       Atmosfera

       Hidrosfera

       Biosfera

       Humanitat i medi ambient

 

STUBLOGS Xarxa i Pissarra STUBLOGS Xarxa i Pissarra STUBLOGS Xarxa i Pissarra

 

Aspectes biològics i geològics del medi natural

La delegació al Bages de la Institució Catalana d’Història Natural ha publicat un estudi que, amb el titol de “El medi natural del Bages”, tracta diferents aspectes tant biològics com geològics d’aquesta comarca tan representativa de la Catalunya central. Considero doncs que pot ser una eina molt útil pels ensenyaments de Biologia i de Ciències de la Terra i Medi ambient, així com també per l’elaboració de Treballs de Recerca relacionats.

Apart d’un sèrie d’enllaços interessants, us recomano la consulta de l’índex d’espècies amb informació i fotografies de les plantes i animals que es poden trobar a la comarca del Bages. Però sobretot crec que val la pena visualitzar els aspectes fonamentals com són:

       Geologia: geomorfologia, les roques i els minerals, els fòssils, història geològica, el clima.

       Ecologia: la successió vegetal, les pinedes, l’alzinar, la roureda, el bosc de ribera, el foc forestal, les zones humides, el medi aquàtic, la vida a les roques, comunitats arbustives, les brolles, els prats, les planes conreades, els impactes ambientals.

 

STUBLOGS Xarxa i Pissarra                                    STUBLOGS Xarxa i Pissarra