Entre els diferents materials que es troben el Portal de cursos oberts de la UNED, us voldria recomanar el de Catrografia geològica, que es defineix com a Guia Tridimensional Interactiva de Pràctiques i que, aquest any, ha estat guardonat amb el Premi a la millor edició electrònica de la UNED. És obra de Dolores García del Amo i Javier Lario Gómez que són professors d’aquesta Universidad Nacional de Educación a Distancia, i crec que els seus continguts poden ser molt interessants per la matèria de Ciències de la Terra i Medi ambient.

Aquesta guia està dividida en 3 apartats principals que són els següents:

Principis bàsics de cartografia geològica: el mapa topogràfic, intersecció de les capes amb la topografia, capes plegades, capes fracturades, concordances i discordances.

Càlculs geomètrics en zones amb capes inclinades: càlcul del cabussament real, projecció de les capes en el pla, visualització tridimensional, determinació del traçat, determinació de la direció i del cabussament.

Construcció de talls geològics: a partir del mapa geològic, en mapes amb estrats horitzontals, en mapes amb plegaments, en mapes amb falles, en mapes amb discordances.


uned uned-practiques