L’alumnat que estigui matriculat de Batxillerat a Catalunya, aquest curs 2010-2011, en matèries com ara Ciències de la terra i medi ambient (CTMA) i/o Ciències del Món contemporani (CMC), pot participar en la 2a Olimpiada de Geologia que està organitzada per diferents institucions relacionades amb aquesta ciència.

Per a participar-hi cal formar grups de 4 alumnes i un professor, i el full d’inscripció (que podreu descarregar en la mateixa pàgina oficial de l’Olimpiada) s’ha d’enviar abans del dia 28 de l’actual mes de gener, tenint en compte que la prova de la 1a fase es farà el dia 11 de febrer, i els grups guanyadors passaran (amb totes les despeses de viatge i estada pagades) a la 2a fase que tindrà lloc a Madrid el 26 de març.

Les proves consten d’una part individual amb preguntes tipus test (podeu veure un exemple de preguntes de la prova de l’any 2010), i una part en que el grup de 4 alumnes haurà de contestar preguntes obertes de tipus pràctic (reconeixement de minerals, roques i fòssils, interpretació de mapes geològics,…).

olimpiada-geologia