Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Etiqueta: Màrqueting

La Publicitat en el CFGS de Comerç i Màrqueting

Un dels recursos educatius de producció pròpia de l’ISFTIC (Institut Superior de Formació i Recursos en xarxa pel Professorat), és “Mirar y Ver” que es presenta com un paquet de recursos per l’Educació en Mitjans de Comunicació, i encara que està dissenyat per diferents nivells educatius, crec que pot ser útil sobretot pel crèdit de Publicitat en el CFGS de Comerç i Màrqueting.

Hi podem trobar 17 unitats didàctiques, cadascuna de les quals consta de 6 apartats en diferents graus de desenvolupament (presentació, el que cal saber, activitats, avaluació, resum, glossari). Tal com està ara és un recurs prou útil per l’alumnat, i cal esperar que més endavant s’acabin d’elaborar les guies d’explotació de tots aquests recursos pel profesorat.

De moment podem treballar amb les següents unitats didàctiques:

       La publicitat en el nostre temps

       El concepte de publicitat

       Publicitat i propaganda

       La publicitat i el màrqueting

       Els reclams publicitaris en l’antiguitat

       La publicitat en l’era Gutemberg

       El cartell publicitari

       La publicitat animada

       La publicitat com a font de finançament dels mitjans de comunicació

       Les audiències televisives

       El mesurament de les audiències

       Els drets dels consumidors

       Lleis reguladores de la publicitat

       Indústria de la seducció

       Un món irreal

       Tots iguals: creant estereotips

       La publicitat i la joventut

 

isftic1  mirar-y-ver

Recursos didàctics per Gestió Comercial i Màrqueting

Cuadernalia, que es defineix com “El Portal Educativo Andaluz”, ofereix una sèrie de recursos didàctics per diferents nivells i matèries, i entre ells n’hi ha que es poden utilitzar pel CFGS de Gestió Comercial i Màrqueting. Es tracta de documents en pdf editats per vàries Cambres de Comerç espanyoles, o bé de pàgines web de diverses institucions educatives però, en qualsevol cas, crec que poden ser útils pel professorat i alumnat d’aquest Cicle Formatiu. Encara que n’hi podeu trobar bastants més, crec que els més interessants són els següents:

       Conceptes bàsics d’aparadorisme

       Interiorisme i aparadorisme

       Criteris d’atenció al client en les empreses de serveis

       Tècniques de gestió comercial

       Guia de mitjans de pagament i cobrament

       La documentació necessària per l’exportació

       Llibre d’operacions financeres (Introducció, Capitalització simple, Capitalització composta, Rendes, Préstecs, Empréstits, Valors mobiliaris)

       El mercat de divises

       Etiquetatge de productes alimentaris

       La competència deslleial i la defensa de la competència

       Influència dels hàbits de compra en la resposta del consumidor a les promocions

       Guia bàsica d’anglès, francès i alemany pel comerciant

 

cuadernaliaforo1