Cal suposar que amb motiu de la celebració del Saló de l’Ensenyament 2009, el Comissionat per a Universitats i Recerca, ha actualitzat el seu portal “Què i per què estudiar a les universitats catalanes”, de tal manera que ja hi podem trobar informació detallada de tots els estudis de Grau previstos pel curs vinent com a conseqüència de la progressiva implantació del pla Bolonya.

Si volem consultar-ho, hi trobarem informació sobre les sortides professionals de cadascun d’aquests estudis, els objectius formatius, les competències adquirides, el nombre de places ofertades, les Diplomatures i/o Llicenciatures a les que substitueix,…

En qualsevol cas, crec que la seva consulta és imprescindible per les persones que tenen previst fer la preinscripció universitària pel curs 2009-2010. Aquesta consulta la podeu fer de les maneres següents:

       per ordre alfabètic de la titulació de Grau

       per branca de coneixement a la que està adscrit el Grau

       per universitat que imparteix els estudis de Grau

 

univ-i-rec  universitats