Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Etiqueta: preisncripcio (Pàgina 1 de 2)

Preinscripció universitària juny 2014: llista actualitzada de centres d’estudi i places disponibles

Per tal d’ampliar la informació disponible per l’alumnat que es vulgui preinscriure a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat de Vic pel curs 2014-2015, la Secretaria d’Universitats i Recerca, ha publicat un document que, amb el nom de “Preinscripció universitària de Catalunya 2014: llista de centres d’estudi“,  és un resum alfabètic de tots els  Graus que es podran cursar a les Universitats esmentades, així com del nombre de places ofertades de cadascun d’ells i, en el cas que es tracti d’un centre privat adscrit (o bé de la Universitat de Vic), del preu aproximat de la matrícula.

És important recordar que el procés de preinscripció universitària comença demà (dia 3 de juny) i acabarà el dia 4 de juliol, i us recomano que, abans de fer-la, us llegiu l’article que, sobre Preinscripció i matrícula universitària 2014: informació general, dates i terminis, vaig publicar fa pocs dies.

preinscripció  universitats Consell Interuniversitari Catalunya

Resultats de la preinscripció universitària 2011

Tal com informa la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement, a partir d’avui ja es pot saber el resultat de la preinscripció universitària pel curs 2011-2012.

Per a fer-ho cal entrar al portal accesnet, i anar a l’apartat de “Consulta de resultats de la preinscripció universitària convocatòria de juny 2011”, i posar-hi les dades personals corresponents. Es preveu que les notes de tall es podran consultar a partir de dimecres dia 20, per la tarda, després de la presentació oficial del resultats de la preinscripció.

Preinscripció 2011: actualització de la taula de ponderacions de matèries de 2n de Batxillerat

Per tal de donar compliment a la Orden EDU/1247/2011, de 12 de mayo, por la que se modifica la Orden EDU/1434/2009, de 29 de mayo, por la que se actualizan los Anexos del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement, ha actualitzat la taula de ponderacions de matèries de 2n de batxillerat. Com podreu veure a la taula en qüestió, els canvis (que s’assenyalen en color blau) consisteixen bàsicament en ponderar (multiplicant per 0,1) moltes matèries que no estaven ponderades en les taules que s’havien publicat anteriorment. Crec molt important ressaltar que aquests canvis només serán d’aplicació per a la preinscripció de l’any 2011.

 

 

Notes de tall juliol 2010

 

Aquesta tarda, el Comissionat d’Universitats i Recerca, ha presentat amb una nota de premsa el resultat del procés d’assignació de places universitàries pel curs 2010-2011, segons el qual un 63% dels estudiants que tenen una plaça assignada podran estudiar la carrera que volien en el centre escollit en primera preferència. Cal destacar que han estat gairebé 50.000 les persones que s’han preinscrit la qual cosa representa unes 1.150 més que l’any passat.

Si voleu consultar les notes de tall en primera assignació, les trobareu ordenades per codi de centre d’estudi (Facultat o Escola de la corresponent Universitat) i per qualsevol de les 4 vies d’accés següents:

PAU i CFGS (Formació Professional)

Més grans de 25 anys

Titulats universitaris

Més grans de 45 anys

Com que aquestes notes de tall aniran canviant en el transcurs dels pròxims mesos (fins l’octubre), com a conseqüència de les diverses reassignacions, si esteu interessats/ades en conservar aquest llistat us aconsello que us baixeu l’arxiu corresponent, tal com us el poso tot seguit, i el guardeu en el vostre ordinador.

resultats_notes_tall

accesnet1 cic1

Preinscripció universitària setembre 2009

Segons informa el Comissionat  per a Universitats i Recerca, a partir de demà dijous dia 24 i fins el dilluns dia 28, s’obre el període per fer la preinscripció universitària corresponent al setembre de 2009.

Les persones interessades han d’entrar en el portal accesnet i, dins d’ell, anar a l’apartat de Preinscripció universitària on trobaran l’opció corresponent, segons que siguin estudiants que el setembre de 2009 han aprovat les PAU de Catalunya per 1a vegada, o bé es trobin en una altra situació. En el mateix apartat poden fer la matrícula de la Prova d’Aptitud Personal, en el cas que el centre on es vulguin preinscriure demani aquesta Prova d’Aptitud Personal.

Cal recordar que, segons les preguntes freqüents sobre la preinscripció:

…3. Es reserven places per a la convocatòria de preinscripció universitària del setembre?

No, al setembre sofereixen únicament titulacions on han quedat places vacants després de la convocatòria de preinscripció universitària del juny.

Si teniu dubtes sobre aquest procés de preinscripció us podeu adreçar a qualsevol dels Punts d’informació d’Universitats i Recerca.


preinscrip-2009 preins-set-09 comissionat-uir3

« Entrades més antigues