Segons informa el Comissionat  per a Universitats i Recerca, a partir de demà dijous dia 24 i fins el dilluns dia 28, s’obre el període per fer la preinscripció universitària corresponent al setembre de 2009.

Les persones interessades han d’entrar en el portal accesnet i, dins d’ell, anar a l’apartat de Preinscripció universitària on trobaran l’opció corresponent, segons que siguin estudiants que el setembre de 2009 han aprovat les PAU de Catalunya per 1a vegada, o bé es trobin en una altra situació. En el mateix apartat poden fer la matrícula de la Prova d’Aptitud Personal, en el cas que el centre on es vulguin preinscriure demani aquesta Prova d’Aptitud Personal.

Cal recordar que, segons les preguntes freqüents sobre la preinscripció:

…3. Es reserven places per a la convocatòria de preinscripció universitària del setembre?

No, al setembre sofereixen únicament titulacions on han quedat places vacants després de la convocatòria de preinscripció universitària del juny.

Si teniu dubtes sobre aquest procés de preinscripció us podeu adreçar a qualsevol dels Punts d’informació d’Universitats i Recerca.


preinscrip-2009 preins-set-09 comissionat-uir3