El “Boletín Oficial del Estado“, en la seva edició d’avui, publica un Reial Decret del Ministeri d’Educació i Ciència en el que s’estableixen els tipus i l’import de les beques a les quals poden optar pel curs vinent les persones que vulguin estudiar Batxillerat, Formació Professional o Ensenyaments universitaris i similars. En aquest mateix Reial Decret, també hi podeu trobar els llindars de la renda familiar que permeten accedir a les esmentades beques.

 escudo_mec1.giflogo_boe.gif