Entre els materials de formació publicats per la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, cal destacar un document en format pdf i anomenat “Aplicacions de les TIC a la Física i Química“, que és obra de Bartomeu Bonet Oliver, Antoni Jordà Real (professors de l’IES Berenguer d’Anoia) i Antoni Salvà Salvà (professor associat del departament de Química de la Universitat de les Illes Balears). Inclou diferents apartats d’aplicacions amb el full de càlcul (resolució gràfica de problemes, simulació gràfica d’experiments,…), dibuix de muntatges de laboratori, programari específic (laboratori virtual, disseny de molècules, formulació,…), i estratègies de recerca de materials de suport de l’àrea a Internet.

govern-ib.gif